Pernička Alois

Narodil se 15.ledna 1948 v Třebíči. Na věčnost byl povolán 28. listopadu 2018. Jáhenské svěcení přijal 22.února 1974 v Olomouci a poté kněžské svěcení  2.června 1974 v Brně.  Bohu a lidem sloužil v mnoha farnostech brněnské diecéze. Prvním působištěm byl Vranov u Brna, následovaly Pozořice, dále  působil na Starém Brně, Ivančicích, Modřicích, Moravanech a Rajhradě.

Od 1. září 1992 do srpna 2010 působil  v naší telčské farnosti , v Radkově, Kostelní Myslové a Mrákotíně. Od roku 2010  pak působil  ve farnostech Horní Slatina, Budeč, Martínkov  a Domamil.

Pan děkan se ve všech svěřených farnostech zapsal nesmazatelnou viditelnou stopou při opravách kostelů a nejinak tomu bylo i u nás v Telči. Byl by to opravdu dlouhý výčet všech opravených a zvelebených míst. Miloval krásný zvuk zvonů a proto také věnoval mnoho času a úsilí pro pořízení nových zvonů do kostela Matky Boží na Starém Městě, které byly posvěceny 24. září 2000. Jeho veliký cit pro vše krásné kolem sebe a jeho opravdový um v pěstování květin se odrážel v překrásně upravených kostelech a vždy bohaté květinové výzdobě všech kostelů. Ke kráse a důstojnosti bohoslužeb přispělo množství nádherných ornátů, které nechal zhotovit.

Jeho služba Bohu a lidem byla pro nás velkou posilou ve víře. S  moudrostí dokázal poradit všem, kdo na jeho radu čekali. Pro jeho milý humor a pohostinnost jsme se s panem děkanem rádi setkávali při různých příležitostech. Jako veliký mariánský ctitel a poutník nás provázel každoročně mnoha poutními místy. Byl pro nás opravdovým otcem, možná i dědečkem a dobrým duchovním vůdcem a pastýřem.