Procházka Jiří František de Lauro

r. 1682, Telč

r. 1746 ?, Praha

 

J. F. Procházka se narodil v rodině telčského měšťana, kostelníka u sv. Ducha. Jezuitské gymnázium absolvoval v Telči, pak studoval v Praze filozofii ve Svatováclavském semináři a později i teologii. Protože vykonal všechny zkoušky výborně, dostal podle tehdejšího zvyku akademické šlechtictví a predikát „nobilis de lauro“. Na kněze byl vysvěcen r. 1705 a stal se farářem ve Svatém Poli u Dobříše. 14. února 1717 byl jmenován berounským děkanem. V Berouně působil 18 let. 4. března 1736 odešel do ústavu emeritních kněží u sv. Karla Boromejského na Starém Městě v Praze. Tam nejprve vykonával úřad vícesuperiora, později superiora. Rok jeho smrti není přesně znám, je však jisté, že zemřel před rokem 1747.

 

J. F. Procházka sepsal a vydal celou řadu náboženských spisů, z nichž připomeňme jen:

- Hodinky ku počestnosti sv. Jakuba,

- Ctnostné pití z kalicha hořkosti,

- Svatého Jana Nepomuckého, mučedníka Božího a patrona českého, veliká vznešenost.

 

(Farní věstník č. 11, 1. 11. 1937; Časopis Matice moravské, r. 25., Brno 1901, str. 306)