Sankot Josef Jan

15. února 1825, Telč

11. července 1882, Radkov u Telče

 

J. J. Sankot vystudoval gymnázium v Jihlavě a bohosloví v Brně, kde byl v roce 1851 vysvěcen na kněze. Jako kněz působil v Blansku, Kunštátu a od roku 1863 v Radkově jako lokální kaplan. Po zřízení zdejší fary se zde stal prvním farářem.

V roce 1863 vydal vlastním nákladem v Brně spis Pomníky tisícileté památky v národu našem. Je to pojednání o výchově, rodině, církvi a škole. Později, jako farář v Radkově, psal do mnohých novin a časopisů. Zanechal po sobě rukopis Dějepis města Telče, uložený ve Státním okresním archivu v Jihlavě.

Je pochován na hřbitově u Matky Boží v Telči na Starém Městě.

 

(J. Tiray: Vlastivěda moravská, Telecký okres, Brno 1913, str. 153: Kronika, Jihlavské listy, 14. 2. 1995)

(hb)