Kostely a kaple

Popis a historie všech kostelů a kaplí je zpracován z řady podkladů a písemných zdrojů, které jsou uvedeny níže. Nejedná se o kritické dílo na dané téma. Zpracovatel přihlédl k většině publikovaných informací, aniž mohl občasné rozpory v údajích upřesnit studiem originálů historických dokumentů. V textech jsou tak zmíněny buď všechny teorie, příp. ta, která je nejčastěji citována. 

Práce může sloužit jak k základnímu (obecnému) seznámení s historií telčských církevních staveb, tak jako základ pro budoucí kritické vydání díla, které by tuto část historie farnosti a města na základě nejnovějšího stavu poznání zmapovalo.

Kritické připomínky a návrhy na doplnění o aktuální, či opomenuté údaje je možné uplatnit na adrese oldrich.zadrazil@tiscali.cz

 

Prameny:
 • Stručný dějepis města a panství Telče, Jan Kypta, Brno 1857
 • Město a panství Telč, Jan Beringer, Jaroslav Janoušek, Telč 1891
 • Kostel Matky Boží a jiné církevní památky města Telče, Alois Hrudička, Telč 1899
 • Františka Slavatová a její doba, Alois Hrudička, Brno 1902
 • Telecký okres, Vlastivěda moravská, Jan Tiray, Brno 1913
 • Středověká Telč, Václav Richter, Praha 1941
 • Pověsti a názory o vzniku a vývoji Telče v nejstarší době, Josef Rampula, Telč 1946
 • Sv. Vojtěch ve Studnicích u Telče, Josef Rampula, Telč 1947 (?)
 • Telč, státní zámek a městská památková rezervace, Václav Richter a kol. Praha 1953
 • Kněží, rodáci z Telče, Josef Rampula, 19xx (?), orig.
 • Telč, městská památková rezervace a státní zámek. Václav Richter a kol., Praha 1958
 • Telč, stavebně historické vyhodnocení města, Dobroslav Líbal a kol., Praha 1962
 • Telč, historické město jižní Moravy, V.Kratinová, B. Samek, M. Stehlík, Praha 1992
 • Osudy telčských zvonů, Otto Svoboda, Telč 1990/část. TL a orig. 
 • Telč, průvodce kostely, Alois Pernička a kol., Telč 1993
 • Svatý nad jezerním městem (Sv. Jan Nep.), Bohumil Pavlů, Telč 1993
 • Svatoanenské rekviem (Sv. Anna), Bohumil Pavlů, Telč 1994
 • Kdo byl kdo z telčských osobností, Kol. autorů, Muzejní spolek, Telč 1995
 • Telč, 900 let; J. Hrdlička, M. Hrdličková, E. Melmuková Šašecí, J. Bláha, Telč 1999
 • Domy v Telči, Josef Rampula /Drdácký Aristocrat, Telč 1999
 • Svatý Vojtěch Studnice Telč, Bohumil Pavlů, Telč 1997
 • Pouť ke kostelu sv. Vojtěcha u Telče, Josef Hrdlička, Telč 1997
 • Historický atlas měst ČR, sv. 10 Telč, J.Bláha, M. Drdácký, J. Hrdlička, R. Šimůnek, O. Zadražil, HÚ AV ČR 2001
 • Sv. Karel ve světle historie, Bohumil Pavlů, Telč nedat.
 • Ostrov královny pokoje (Matka Boží), Bohumil Pavlů, Telč nedat.
 • Telčské listy, 1990 až 2011 různě