Mariánské (morové) sloupy

Sloupy Panny Marie a Nejsvětější Trojice byly viditelným a hojně rozšířeným způsobem manifestace víry v katolických zemích především v 17. a 18. století. Sloupy se tak staly jedním z nejviditelnějších znaků barokní architektury. Vzhledem k době vzniku, a tehdy četným morovým epidemiím, jsou někdy označovány také jako morové sloupy. V řadě případů jejich donátoři zamýšleli obojí. Jak oslavu víry, tak také poděkování za překonání morového nebezpečí. V Telči najdeme dva mariánské sloupy. Ve středu náměstí Zachariáše z Hradce a na prostranství před kostelem Matky Boží na Starém Městě.