Pořad bohoslužeb Mrákotín, Radkov, Urbanov

Neděle 24. října
30. neděle v mezidobí (cyklus čtení B)

 7.30 Mrákotín

Za Jana Rásochu, snachu Marii a Miroslava Duška

 9.00 Radkov

Za Marii a Jaroslava Zamazalovy, dva syny, rodinu Zamazalovu, Šindlerovu a duše v očistci

10.30 Urbanov

Za Františka a Ludmilu Mikešovy, dvoje rodiče, zetě Františka a celou přízeň

14.30 Mrákotín, Radkov - modlitba růžence

15.00 Urbanov - modlitba růžence

Pondělí 25. října

Úterý 26. října

18.30 Urbanov

Za Františka a Věru Pospíchalovy a zetě Jindřicha

Středa 27. října

18.30 Borovná

Za rodiče Zikovy, Baborovy a duše v očistci

Čtvrtek 28. října
Svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů

18.30 Radkov

Za Kláru Surmanovu, manžela, syna a sourozence

Pátek 29. října
Památka bl. Marie Restituty Kafkové, panny a mučednice

18.30 Mrákotín


Sobota 30. října

18.30 Řásná

Za rodiče Jarošovy Mikešovy a Františka Kybu a rodiče Jirkovy

Neděle 31. října
31. neděle v mezidobí (cyklus čtení B)

 7.30 Mrákotín

Za rodiče Neymanovy, jejich dceru Hanu, syna Václava, rodiče Bláhovy, syna Miroslava a Františka Mičku

 9.00 Radkov

Za Vlastimila a Elišku Veselovy

10.30 Urbanov

Za farníky

14.30 Mrákotín, Radkov - modlitba růžence

15.00 Urbanov - modlitba růžence

Další informace:

Od pondělí 25. 10. je ve všech vnitřních prostorách opět povinné nosit roušky nebo respirátory.

Za týden ze soboty na neděli končí letní čas.