Pořad bohoslužeb Mrákotín, Radkov, Urbanov

Neděle 13. října
28. neděle v mezidobí (cyklus čtení C)

 7.30 Mrákotín

Za živé a zemřelé z rodiny Šprlovy a Vyhlídalovy

 9.00 Radkov

Za Zdeňka Kováře, jeho rodiče, bratra a živou rodinu

10.30 Urbanov

Za oboje rodiče, manžela a duše v očistci

14.30 Mrákotín Radkov Urbanov - modlitba růžence

Pondělí 14. října

Úterý 15. října
Památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve

18.30 Urbanov

Za živou a zemřelou rodinu Kadlecovu a duše v očistci

Středa 16. října

18.30 Borovná

Za Františka Jambora, rodiče Jamborovy, dvě dítky a duše v očistci

Čtvrtek 17. října
Památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka

18.30 Radkov

Za rodinu Havlíkovu

Pátek 18. října
Svátek sv. Lukáše, evangelisty

18.30 Mrákotín

Za Miladu a Jana Procházkovy a jejich rodiče

Sobota 19. října

19.30 Řásná

Za Jiřího Hamerníka a jeho rodiče

Neděle 20. října
29. neděle v mezidobí (cyklus čtení C)

 7.30 Mrákotín

Za Marii a Jana Kremličkovy, jejich rodiče, dva syny a duše v očistci

 9.00 Radkov

Za Marii a Jaroslava Zamazalovy, dva syny, rodinu Zamazalovu a Šindlerovu a duše v očistci

10.30 Urbanov

Za farníky

Další informace:

Sbírka na misie se koná v neděli 20. října.

O posvícení v Urbanově 27.10. bude sloužit mši svatou telčský rodák Jiří Janalík.