Pořad bohoslužeb Mrákotín, Radkov, Urbanov

Neděle 22. května
6. neděle velikonoční (cyklus čtení C)

 7.30 Mrákotín

Za Lubomíra Kremličku, rodiče a bratra Jana

 9.00 Radkov

Za Marii Štefanikovu a živou rodinu

10.30 Urbanov

Za Marii a Františka Štokrovy, jejich rodiče a živou a zemřelou rodinu

18.00 Mrákotín, Radkov, Urbanov - májová pobožnost

Pondělí 23. května

Úterý 24. května

18.00 Urbanov

Za rodiče Šteflovy a děti s rodinami

Středa 25. května

18.30 Borovná

Za rodiče Štolbovy, rodinu Machovu a duše v očistci

Čtvrtek 26. května
Slavnost Nanebevstoupení Páně

17.00 Mrákotín

Za rodiče Pízovy a Burianovy a za celou přízeň

17.00 Radkov

Za dar zdraví a uzdravení a Boží ochranu

18.30 Urbanov

Za rodiče Smolínovy, živé i zemřelé sourozence, švagra Miloše a duše v očistci

Pátek 27. května

18.30 Mrákotín

Za Františka a Františku Tichovy, vnuka Leoše a zetě Josefa Havla

Sobota 28. května

10.00 Borovná - pouť

Za živé a zemřelé občany z Borovné a za poutníky

19.30 Řásná

Neděle 29. května
7. neděle velikonoční (cyklus čtení C)

 7.30 Mrákotín

Za farníky

 9.00 Radkov

Za Františka Lupače, manželku a živou rodinu

10.30 Urbanov

Za Marii Křižkovu, manžela Jana a za všechny zemřelé z jejich rodů

18.00 Mrákotín, Radkov, Urbanov - májová pobožnost

Další informace:

Příprava na první svaté přijímání pokračuje v pátek od 16 hodin na faře v Telči. Prosím o účast také zástupce rodičů.

Sbírka na pronásledované křesťany se koná v neděli 22. května.

Telčský pěvecký sbor Santini si Vás dovoluje pozvat na 7. koncert „Santini v akci“ v Orlovně v Telči v neděli 29. 5. 2022 v 16.00. Zazní skladby české i světové, duchovní, světské, romantické, lidové, spirituály a další.