Pořad bohoslužeb Mrákotín, Radkov, Urbanov

Neděle 5. července
Slavnost sv. Cyrila, mnicha, a Metoděje, biskupa, patronů Evropy, hlavních patronů Moravy

 7.30 Řásná

Za živé a zemřelé občany

 9.00 Radkov

Za Marii a Františka Mrvkovy a dceru Marii

10.30 Urbanov

Za Josefa Tomandla, rodiče Havlovy, syna, dvoje rodiče, rodiče Tomandlovy a zemřelou přízeň

Pondělí 6. července
Nezávazná památka sv. Marie Gorettiové, panny a mučednice

10.00 Panenská Rozsíčka

modlitba růžence a mše svatá s žehnáním vody

Úterý 7. července

18.30 Urbanov

Za Jaroslava Brychtu, rodiče a bratry

Středa 8. července

18.30 Borovná

Za rodiče Svobodovy, celou přízeň a duše v očistci

Čtvrtek 9. července

18.30 Radkov

Za rodiče Lupačovy a Křížovy

Pátek 10. července

18.30 Mrákotín

Za rodiče Havlovy, Procházkovy, vnuka Jiřího a Janu a Františka Mičkovy

Sobota 11. července
Svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy

19.30 Řásná

Za rodiče Jirákovy, syna Františka a duše v očistci

Neděle 12. července
15. neděle v mezidobí (cyklus čtení A)

 7.30 Mrákotín

Za živou a zemřelou rodinu Majcherovu a Zurvalcovu

 9.00 Radkov

Za farníky

10.30 Urbanov

Za Karla kříže, rodiče Křížovy, Kotoulovy a živou a zemřelou přízeň

Další informace:

Při sbírce na bohoslovce se vybralo:
Telč 14 994Kč.
Mrákotín 5 152Kč.
Radkov 3 322Kč.
Urbanov 3 080Kč.