Pořad bohoslužeb Mrákotín, Radkov, Urbanov

Neděle 25. září
26. neděle v mezidobí (cyklus čtení C)

 7.30 Mrákotín

Za Františka Pospíchala, Marii a Zdeňka Trojanovy a jejich rodiče

 9.00 Radkov

Za úmysl dárce

10.30 Urbanov

Za Miloše Brtníka, bratra Vladimíra, rodiče Somrovy, Brtníkovy a Novákovy a syna Jiřího

Pondělí 26. září

Úterý 27. září
Památka sv. Vincence z Paula, kněze

Středa 28. září
Slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa

 7.30 Mrákotín


 9.00 Radkov

Za Boženu a Václava Novákovy a Vladimíra Koukala

10.30 Urbanov

Za Marii a Jarpslava Zajícovy, jejich rodiče, syna Františka a všechny zemřelé příbuzné

Čtvrtek 29. září
Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů

18.30 Borovná

Za rodiče Rodovy, celou přízeň a duše v očistci

Pátek 30. září
Památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve

18.30 Mrákotín


Sobota 1. října
Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny

19.30 Řásná

Za Stanislava Novotného jeho rodiče, sourozence a Jana Duničku

Neděle 2. října
27. neděle v mezidobí (cyklus čtení C)

 7.30 Mrákotín

Za farníky

 9.00 Radkov

Za Rudolfa Buriana, Manželku, dceru Ludmilu a syny Stanislava a Josefa

10.30 Urbanov

Za rodinu Pospíchalovu a Pokornou, Marii Barešovu, Jindřicha Kalaše, jeho rodiče a Barboru Hákovu

Další informace:

Farní pouť do Předklášteří, Tišnova a Brna-Lesné bude v sobotu 1. října 2022. Čekají nás nejen chvíle společné modlitby ale také starobylá i moderní architektura a prohlídka pivovaru. Přihlášky přijímají manželé Hustákovi osobně nebo telefonicky tel: 605475082 a 732385146.