Pořad bohoslužeb Mrákotín, Radkov, Urbanov

Neděle 29. března
5. neděle postní (cyklus čtení A)

Intence sloužená při mši svaté bez účasti lidu

Za rodiče Kučerovy, manžele Fortelnovy a rodinu Vokřínkovu
Za Růženu a Bohumíra Šindlerovy a Maxmiliána a Růženu Šťastnovy
Za Martu a Antonína Lupačovy, jejich rodiče a sourozence

 8.00 - 8.30 Mrákotín - kostel otevřen k osobní modlitbě

 8.00 - 8.30 Radkov - kostel otevřen k osobní modlitbě

 9.00 - 9.30 Urbanov - kostel otevřen k osobní modlitbě

Pondělí 30. března

Úterý 31. března

Středa 1. dubna

Intence sloužená při mši svaté bez účasti lidu

Za rodinu Doupníkovu, Josefa Kopala a duše v očisti

Čtvrtek 2. dubna

Intence sloužená při mši svaté bez účasti lidu

Za Vlastimila Lubala

Pátek 3. dubna

Intence sloužená při mši svaté bez účasti lidu

Za rodiče Kadlecovy, jejich dcery Jaroslavu a Marii, zetě Oldřicha Bartuška a celou přízeň

Sobota 4. dubna

Intence sloužená při mši svaté bez účasti lidu

Za Antonii a Ladislava Kovářovy, jejich rodiče a sourozence, zetě Antonína Komárka a Lubomíra Kremličku

Neděle 5. dubna
Květná neděle

Intence sloužená při mši svaté bez účasti lidu

Za Zdeňku a Jaroslava Hávovy a jejich rodiče
Za zemřelé z rodin Nechvátalovy, Janouškovy, Skálovy, Klímovy, Krejčovy a Zrubkovy

 8.00 - 8.30 Mrákotín - kostel otevřen k osobní modlitbě

 8.00 - 8.30 Radkov - kostel otevřen k osobní modlitbě

 9.00 - 9.30 Urbanov - kostel otevřen k osobní modlitbě

Další informace:

Příprava na první svaté přijímání tento pátek nebude.