Pořad bohoslužeb Mrákotín, Radkov, Urbanov

Neděle 20. září
25. neděle v mezidobí (cyklus čtení A)

 7.30 Mrákotín

Za farníky

 9.00 Radkov

Za Rudolfa Buriana a jeho manželku, dceru Ludmilu a syny Stanislava a Josefa

10.30 Urbanov

Za zemřelé rodiče Vejmělkovy z Panenské Rosičky, prarodiče Vejmělkovy a Šťastných, syny Bohumíra, Františka, Jana, manželku Marii a duše v očistci

Pondělí 21. září
Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty

Úterý 22. září

18.30 Urbanov

Na poděkování za přijatá dobrodiní

Středa 23. září
Památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze

18.30 Borovná

Za Ludmilu Machovu, manžela a syna, rodiče Štolbovy a duše v očistci

Čtvrtek 24. září

18.30 Radkov

Za Markétu Večeřovu, manžela, rodiče a bratra

Pátek 25. září

18.30 Mrákotín

Za rodiče Filípkovy, sourozence a duše v očistci

Sobota 26. září

19.30 Sumrakov

Neděle 27. září
26. neděle v mezidobí (cyklus čtení A)

 7.30 Mrákotín

Za Bohumila Marka, dva bratry, jejich manželky, rodiče a duše v očistci

 9.00 Radkov

Za rodiče Křížovy, syna Františka a duše v očistci

10.30 Urbanov

Za Františka Kliku, rodiče, Miroslava Doležala a duše v očistci

Další informace:

V sobotu se bude konat výlet na hrad Roštejn. Z Telče do Hodic se pojde vlakem, na Roštejn a zpět do Telče půjdeme pěšky. Sraz bude v 8:15 před vlakovým nádražím v Telči. Více informací najdete na plakátku ve vývěsce.

Dětský pěvecký sbor Srdíčko zve všechny děti od 4 do 16 let. V letošním roce budeme zkoušet ve 2 skupinách rozdělených podle věku. Společně se budeme scházet v pátek v 15:45 na faře v Telči. První setkání se uskuteční 25. 9. Těší se na vás Lída Krejčová a Martina Janková.

Příprava na první svaté přijímání pokračuje v pátek od 16 hodin na faře v Telči. Zároveň proběhne také organizační setkání rodičů.