Pořad bohoslužeb Mrákotín, Radkov, Urbanov

Neděle 3. prosince
1. neděle adventní (cyklus čtení B)

 7.30 Radkov

Za p. Aloise Perničku a kněze kteří v Radkově působili a působí

 8.00 Mrákotín

Za farníky

10.30 Urbanov

Za Karla a Zdeňku Petrů, jejich rodiče a duše v očistci

Pondělí 4. prosince

Úterý 5. prosince

18.00 Urbanov


Středa 6. prosince
Nezávazná památka sv. Mikuláše, biskupa

18.00 Borovná

Za rodiče Lahodnovy, Baborovy, Zikovy, Ludmilu Štěrbovu a duše v očistci

Čtvrtek 7. prosince
Památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve

18.00 Radkov


17.00 Mrákotín

Za rodiče Kalců, jejich syny Václava, Karla, Jiřího, snachu Miladu a celou rodinu

Pátek 8. prosince
Slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu

 6.30 Urbanov - roráty

Na úmysl dárce

Sobota 9. prosince

Neděle 10. prosince
2. neděle adventní (cyklus čtení B)

 7.30 Radkov

Za farníky

 8.00 Mrákotín

Za farníky

10.30 Urbanov

Za rodiny Chalupovu, Michálkovu, Novákovu a Růžičkovu

Další informace:

Adventní duchovní obnova v Urbanově se koná v sobotu 9. prosince od 8 hodin. Obnovu vede otec Michal Polenda.