Pořad bohoslužeb Mrákotín, Radkov, Urbanov

Neděle 16. února
6. neděle v mezidobí (cyklus čtení A)

 7.30 Mrákotín

Za Oldřicha a Marii Novákovy a celou přízeň

 9.00 Radkov

Za Teodora Mudříka

10.30 Urbanov

Za Marii a Antonína Mikešovy, jejich rodiče, sourozence a živou rodinu

Pondělí 17. února
Nezávazná památka sv. Alexia a druhů, řeholníků

Úterý 18. února

18.00 Urbanov

Za Petra Pařila, jeho manželku, manžele Machovy, za živou rodinu Pařilovu, Bočkovu a přízeň

Středa 19. února

18.00 Borovná

Za rodiče, sourozence a duše v očistci

Čtvrtek 20. února

18.00 Radkov

Na úmysl dárce

Pátek 21. února
Nezávazná památka Sv. Petra Damianiho, biskupa a učitele církve

18.30 Mrákotín

Za rodiče Kadlecovy, jejich dcery Jaroslavu a Marii, zetě Oldřicha Bartuška a celou přízeň

Sobota 22. února
Svátek Stolce svatého Petra, apoštola

18.30 Řásná

Za rodiče Jarošovy, Jirkovy, Mikešovy a Františka Kybu

Neděle 23. února
7. neděle v mezidobí (cyklus čtení A)

 7.30 Mrákotín

Za farníky

 9.00 Radkov

Za nemocnou osobu

10.30 Urbanov

Za Zdeňka Melichara a celou rodinu Melicharovu a za rodinu Křížovu a ostatní příbuzné

Další informace:

SHM Telč každoročně pořádá Křesťanský ples v Sedlejově, letos 22.2.2020 s tématem ZOO. Kdo má zájem přispět darem do tomboly, nechť ho donese na faru, nebo k Horníkům do Štěpnice. Za každý dar budeme velice rádi.
Na ples jste všichni srdečně zváni. Vstupenky k prodeji a více informací na ples.mladeznici.cz

Příprava na první svaté přijímání pokračuje v pátek od 16 hodin na faře v Telči.

Dětský karneval začíná 22. února 2020 ve 14 hodin v Orlovně v Telči.

V sobotu 29. února proběhne na faře od 8:30 do 12:00 Hravé dopoledne. Zváni jsou všichni, kdo mají rádi stolní hry.

Jednání farní rady v Urbanově bude v úterý 18. 2. po mši svaté