Pořad bohoslužeb Mrákotín, Radkov, Urbanov

Neděle 22. listopadu
Slavnost Krista Krále

Intence sloužená při mši svaté bez účasti lidu

Za živou a zemřelou rodinu Jiříkovu a duše v očistci
Za Marii Štefanikovou a živou rodinu

 8.00 - 8.30 Mrákotín - kostel otevřen k osobní modlitbě

 8.00 - 8.30 Radkov - kostel otevřen k osobní modlitbě

 9.00 - 9.30 Urbanov - kostel otevřen k osobní modlitbě

Pondělí 23. listopadu

Úterý 24. listopadu
Památka sv. Ondřeje Dung-Laca, kněze, a druhů, mučedníků

18.00 Urbanov (max. 20 lidí)

Za Jaroslava Hustáka, jeho rodiče, za rodiče Pospíchalovy a syna

Středa 25. listopadu

18.00 Borovná (max. 20 lidí)

Za zemřelou Marii Janouškovu, rodiče Janouškovy, Aloise Kujala a duše v očistci

Čtvrtek 26. listopadu

18.00 Radkov (max. 20 lidí)

Za farníky

Pátek 27. listopadu

18.30 Mrákotín (max. 20 lidí)


Sobota 28. listopadu

18.30 Řásná (max. 20 lidí)

Za Bohumila a Hanu Markovy, jejich rodiče a celou přízeň

Neděle 29. listopadu
1. neděle adventní (cyklus čtení B)

 7.30 Mrákotín (max. 20 lidí)

Za rodinu Jiříkovu

 9.00 Radkov (max. 20 lidí)

Za Františka Pavlíčka, jeho rodiče, jejich sourozence a duše v očistci

10.30 Urbanov (max. 20 lidí)

Za rodiče Liškovy, děti, Františka Matrase a celou přízeň

Další informace:

Na čtyři středy (11., 18. a 25. listopadu a 2. prosince 2020) vyzývá náš biskup Vojtěch k postu za ukončení pandemie, k němuž můžeme přidat také almužnu na nějaký dobrý účel. To vše stále ve spojení s modlitbou. Plné znění výzvy najdete také na internetových stránkách farnosti.

Pro ty kdo se v neděli nebudou moci díky mimořádným opatřením vlády účastnit slavení mše svaté bude počínaje 29. listopadem příležitost k individuálnímu přijetí eucharistie 15 minut před začátkem nedělní mše svaté. Předem děkuji za dodržování rozestupů a dalších opatření.

Seznam účastníků mše svaté na následující neděli bude k dispozici v neděli před mší svatou v kostele. V neděli 22.11.v době kdy je kostel otevřen k modlitbě. Od pondělí pak bude možné zaplnit zbývající místa prostřednictvím seznamu na internetových stránkách farnosti.