Pořad bohoslužeb Mrákotín, Radkov, Urbanov

Neděle 26. května
Slavnost Nejsvětější Trojice

 7.30 Radkov

Za Stanislava a Boženu Šindlerovy, syna Miroslava a zemřelé z rodiny Šindlerovy a Baborovy

10.30 Urbanov

Za Marii Křížkovu, manžela Jana a všechny živé a zemřelé z jejich rodů

18.00 Radkov, Urbanov - májová pobožnost

Pondělí 27. května
Nezávazná památka sv. Augustina z Canterbury, biskupa

Úterý 28. května

18.00 Urbanov

Za Jindřicha Pospíchala, jeho rodiče, rodiče Hustákovy a celou přízeň

Středa 29. května

Čtvrtek 30. května
Slavnost Těla a Krve Páně

18.00 Urbanov

Za rodiče Šteflovy a děti s rodinami

Pátek 31. května
Svátek Navštívení Panny Marie

Sobota 1. června
Památka sv. Justina, mučedníka

Neděle 2. června
9. neděle v mezidobí (cyklus čtení B)

 7.30 Radkov

Za Miroslava Zamazala, jeho rodiče, rodinu Wirtlovu, Lacinovu, Novákovu a duše v očistci

10.30 Urbanov

Za farníky

Další informace:

Telčský pěvecký sbor Santini si Vás dovoluje pozvat na koncert „Santini v akci“ v Orlovně v Telči v sobotu 1. června 2024 v 18.00.

Zveme malé i vetší zahradníky na osázení farní zahrady v Urbanově květinami v úterý 28.5. od 16 hodin. Zasadíme květiny a zahrajeme si hry. Více informací na plakátku.

Nácvik na první svaté přijímání bude pro děti i rodiče v kostele
v Radkově v
v Urbanově v pátek od 18 hodin