Pořad bohoslužeb Mrákotín, Radkov, Urbanov

Neděle 9. května
6. neděle velikonoční (cyklus čtení B)

 7.30 Mrákotín

Za rodiče Novákovy a Mácovy a duše v očistci

 9.00 Radkov

Za Věru Procházkovu, Vlastu Strakovu a rodiče Procházkovy

10.30 Urbanov

Za Marii a Václava Smolínovy, zetě Václava a živé a zemřelé sourozence z obou stran

18.00 Mrákotín, Radkov, Urbanov - májová pobožnost

Pondělí 10. května

Úterý 11. května

18.30 Urbanov

Za Petra Pařila, jeho rodiče a za živou a zemřelou rodinu Pařilovu a přízeň

Středa 12. května

18.30 Borovná

Za Bohumila Misaře, rodiče a duše v očistci

Čtvrtek 13. května
Slavnost Nanebevstoupení Páně

17.00 Mrákotín

Za Annu a Františka Kosařovy, sourozence a rodiče z obojí strany

17.00 Radkov

Za rodiče Zoulovy, syna a duše v očistci

18.30 Urbanov

Za Františka Mácu a rodiče, za rodiče Kotačkovy a dceru

Pátek 14. května
Svátek sv. Matěje, apoštola

18.30 Mrákotín

Za Jana Budka, manželku Zdenu, vnuka Jana a jejich rodiče

Sobota 15. května

19.30 Řásná

Za Františka Jaroše a manželku

Neděle 16. května
7. neděle velikonoční (cyklus čtení B)

 7.30 Mrákotín

Za Ivu Šicnerovu, její rodiče, prarodiče a Zbyněčka Mareše

 9.00 Radkov

Za Marii Štefanikovu a živou rodinu

10.30 Urbanov

Za farníky

18.00 Mrákotín, Rdkov, Urbanov - májová pobožnost

Další informace: