Pořad bohoslužeb Telč

Neděle 13. října
28. neděle v mezidobí (cyklus čtení C)

 7.30 sv. Jakub

Za farníky

 9.00 sv. Jakub

Za Josefa Chalupu, rodinu Pivoňkovu, Kadlecovu, za uzdravení a Boží ochranu

10.30 Matka Boží

Mše svatá na společný úmysl:
Za Františka Čurdu, jeho rodiče, rodiče Markovy, syna Jiřího, a živé a zemřelé z rodiny
Za Miloše a Růženu Křížovy a těžce nemocného syna
Za Františka Neužila, celou rodinu a těžce nemocnou osobu
Na úmysl dárce

14.30 Štěpnice - modlitba růžence

Pondělí 14. října

18.30 Štěpnice

Za živé a zemřelé z rodiny Hamerníkovy, Utnerovy a duše v očistci

Úterý 15. října
Památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve

 7.00 sv. Anna

Za Reginu Foitovu, rodiče, prarodiče a duše v očistci

Středa 16. října

 8.45 Domov pro seniory

Za živé a zemřelé obyvatele domova

18.30 Matka Boží

Za rodiče Posádovy, syna, zetě a celou rodinu

Čtvrtek 17. října
Památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka

 7.00 sv. Anna

Za rodiče Šteflovy

17.30-18.30 sv. Anna - adorace

Pátek 18. října
Svátek sv. Lukáše, evangelisty

17.00 sv. Jakub

Za rodiče Plunderovy, dceru, vnučku a duše v očistci

Sobota 19. října

17.30 Matka Boží - zpověď

18.00 Matka Boží

Mše svatá na společný úmysl:
Za Josefa Hloucha, dceru Marii a živou rodinu
Za Miloslava a Libuši Duničkovy, rodiče a sourozence
Za zemřelé rodiče Vokřínkovy, syna, dvě dcery, celou přízeň, duše v očistci a na dobrý úmysl
Za živé a zemřelé z rodiny Bláhovy a Pejšovy

Neděle 20. října
29. neděle v mezidobí (cyklus čtení C)

 7.30 sv. Jakub

Za rodiče Hartmanovy, vnuka Petra a duše v očistci

 9.00 sv. Jakub

Za rodiče Jiříkovy, bratra a živé a zemřelé z rodiny

10.30 Matka Boží

Za Anežku a Františka Hladkých a syna Vladimíra

14.30 Matka Boží - modlitba růžence

Další informace:

Kandidáty do nové farní rady můžete navrhovat do příští neděle 20. října. Návrhy můžete vhodit v průběhu týdne do poštovní schránky ve farním průjezdu, nebo předat osobně při bohoslužbách panu kaplanovi.

Sbírka na misie se koná v neděli 20. října.