Pořad bohoslužeb Telč

Neděle 29. ledna
4. neděle v mezidobí (cyklus čtení A)

 9.00 Jména Ježíš

Za Marii Kameníkovu, manžela a živé a zemřelé z rodiny Kameníkovy a Skoumalovy

17.00 Jména Ježíš

Za rodinu Mastných, živou rodinu a duše v očistci

Pondělí 30. ledna

18.00 sv. Anna

Za zemřelého Antonína Mácu a živou a zemřelou rodinu

Úterý 31. ledna
Památka sv. Jana Boska, kněze

 7.00 sv. Anna

Za Jana a Marii Křížkovy, jejich rodiče a živou rodinu

Středa 1. února

18.00 Matka Boží

Za Františka Posáda, dvoje rodiče a živou rodinu

Čtvrtek 2. února
Svátek Uvedení Páně do chrámu

 8.00 Matka Boží

Za Metoděje Hrůzu, manželku a duše v očistci

Pátek 3. února
Nezávazná památka sv. Blažeje, biskupa a mučedníka nebo sv. Ansgara, biskupa

17.00 Jména Ježíš

Za dar víry a světlo hledajícím

Sobota 4. února

11.00 Matka Boží

pohřeb - Karel Přibyl

16.00 Matka Boží - zpověď

17.00 Matka Boží

Za Anežku Kožešníkovu a duše v očistci

Neděle 5. února
5. neděle v mezidobí (cyklus čtení A)

 9.00 Jména Ježíš

za farníky

17.00 Jména Ježíš

Za Zdeňka Duška, rodiče Antoňů a celou rodinu

Další informace:

SHM klub Telč pořádá mládežnický ples v Sedlejově, letos 4.2. 2023 s tématem ŘEČTÍ BOHOVÉ. Na ples jste všichni srdečně zváni. Vstupenky k prodeji a více informací na www.ples.mladeznici.cz Kdo má zájem přispět darem do tomboly, nechť ho donese k Horníkům.

Při sbírce na bibli se vybralo:
Telč 13 160Kč.
Mrákotín 3 700Kč.
Radkov 4 210Kč.
Urbanov 3 187Kč.

Orel jednota Telč a divadelní soubor Dráčata při DDM Telč si Vás dovolují pozvat na pohádku s písničkami: ”Kopretinka s Bambulí” V neděli 5. února v 16.00 v Orlovně v Telči Vstupné dobrovolné bude využito na opravy orlovny. Bar s občerstvením bude otevřený od 15.30 Pozvěte své známé a přijďte si s námi užít nedělní odpoledne.

Farnost a Orel Telč zvou děti i rodiče na karneval 11. února od 14 hodin v orlovně v Telči. Vstupné dobrovolné, program bohatý.