Pořad bohoslužeb Telč

Neděle 9. května
6. neděle velikonoční (cyklus čtení B)

 7.30 sv. Jakub

Za uzdravení nemocných

 9.00 sv. Jakub

Za farníky

10.30 Matka Boží

Za živé a zemřelé z rodiny Kameníkovy, Kelblerovy a za rodinu Hotářovu a Blažkovu

18.00 Matka Boží - májová pobožnost

Pondělí 10. května

18.30 sv. Anna

Za Matěje Švece, manželku, děti a duše v očistci

Úterý 11. května

 7.00 sv. Anna

Za Františka Karpíška, sourozence a celou rodinu

Středa 12. května

18.30 Matka Boží

Za Stanislava Šindeláře a manželku Marii

Čtvrtek 13. května
Slavnost Nanebevstoupení Páně

 8.00 Matka Boží

Za rodinu Fialovu, Pokornou a Dvořákovu a duše v očistci

18.30 sv. Jakub

Za Marii Štefanikovu a živou a zemřelou rodinu

Pátek 14. května
Svátek sv. Matěje, apoštola

17.00 sv. Jan

Za živé z rodiny Pittnerovy a Pelikánovy a za Blaženu Pavlíkovu

Sobota 15. května

16.00 sv. Jan - zpověď

18.00 sv. Jan

Za Zdeňka Pospíchala a duše v očistci

Neděle 16. května
7. neděle velikonoční (cyklus čtení B)

 7.30 sv. Jakub

Za Stanislava Besedu, rodiče, sourozence, manželku a živou rodinu

 9.00 sv. Jan

Mše svatá na společný úmysl:
Za Miroslava Knotka, Marii Bauerovu, rodiče a živou rodinu
Za rodinu Tripalovu a rodiny všech dětí
Za živé a zemřelé z rodiny Prokopovy

11.00 sv. Jan

Za Františka a Marii Rodovy, dceru Janu a vnučku Radku

18.00 sv. Jan - májová pobožnost

Další informace: