Pořad bohoslužeb Telč

Neděle 22. listopadu
Slavnost Krista Krále

Intence sloužená při mši svaté bez účasti lidu

Za rodiče Uchytilovy

 9.00 - 10.00 Matka Boží - kostel otevřen k osobní modlitbě

Pondělí 23. listopadu

18.00 sv. Anna (max. 20 lidí)

Za sestru Jaroslavu a duše v očistci

Úterý 24. listopadu
Památka sv. Ondřeje Dung-Laca, kněze, a druhů, mučedníků

 7.00 sv. Anna (max. 20 lidí)

Za zemřelou sestru, švagrovou a syna Vlastimila

Středa 25. listopadu

18.00 Matka Boží (max. 20 lidí)

Za Ivonu Lupačovu a živou a zemřelou rodinu

Čtvrtek 26. listopadu

 7.00 sv. Anna (max. 20 lidí)

Za Antonína Kožešníka

17.30-18.30 sv. Anna - adorace

Pátek 27. listopadu

17.00 Jména Ježíš (max. 20 lidí)

Za uzdravení dcery

Sobota 28. listopadu

15.00 Jména Ježíš - zpověď

17.00 Jména Ježíš (max. 20 lidí)

Za Zdeňka Mácku

Neděle 29. listopadu
1. neděle adventní (cyklus čtení B)

 7.30 Jména Ježíš (max. 20 lidí)

Za rodinu Krmíčkovu a syny s rodinami

 9.00 Jména Ježíš (max. 20 lidí)

Mše svatá na společný úmysl:
Za Jana Bočka, sestru, rodiče a živou rodinu
Za P. Aloise Perničku a jeho rodiče
Za Martina Háka a jeho rodiče
Za rodiče Jiříkovy, bratra a živé a zemřelé z rodiny

10.30 Matka Boží (max. 20 lidí)

Za Rudofa a Marii Kameníkovy a živé a zemřelé z rodiny

14.30-15.00 Matka Boží - kostel otevřen k osobní modlitbě

Další informace:

V době kdy bude kostel otevřen pro osobní modlitbu bude v kostele rovněž přítomen kněz aby jednotlivě posloužil k přijetí eucharistie.

Na čtyři středy (11., 18. a 25. listopadu a 2. prosince 2020) vyzývá náš biskup Vojtěch k postu za ukončení pandemie, k němuž můžeme přidat také almužnu na nějaký dobrý účel. To vše stále ve spojení s modlitbou. Plné znění výzvy najdete také na internetových stránkách farnosti.

Seznam účastníků mše svaté na následující sobotu večer a neděli bude k dispozici v neděli v kostele Matky Boží od 14.30 do 15.00. V neděli 22.11. od 9 do 10 hodin. Od pondělí pak bude možné zaplnit zbývající místa prostřednictvím seznamu na internetových stránkách farnosti.