Pořad bohoslužeb Telč

Neděle 25. září
26. neděle v mezidobí (cyklus čtení C)

 7.30 sv. Jakub

Za zemřelé rodiče

10.00 sv. Jakub

Za farníky

Pondělí 26. září

18.30 sv. Anna

Za Ludmilu Svobodovu a dvoje rodiče

Úterý 27. září
Památka sv. Vincence z Paula, kněze

 7.00 sv. Anna

Za živou a zemřelou rodinu Doskočilovu a Holcovu

Středa 28. září
Slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa

 8.00 Matka Boží


Čtvrtek 29. září
Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů

 7.00 sv. Anna

Za rodinu Vokřínkovu, dvě dcery, syna, celou přízeň a duše v očistci

17.30-18.30 sv. Anna - adorace

Pátek 30. září
Památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve

17.00 sv. Jakub

Za rodinu Fortelnou, Smetanovu, Marečkovu, Komínovu, Klikovu a Kateřinu Klupkovu

Sobota 1. října
Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny

16.00 Matka Boží - zpověď

18.00 Matka Boží

Za rodiče Sadlonovy, Gregorovy a Novákovy a Augustina Sadlona

Neděle 2. října
27. neděle v mezidobí (cyklus čtení C)

 7.30 sv. Jakub

Za Jaroslava Zeleného, rodiče, sourozence, manželku a živou a zemřelou rodinu

 9.00 sv. Jakub

Na společný úmysl:
Za Annu a Václava Valovy a živou a zemřelou rodinu
Za rodiče Lazárkovy, Krpálkovy a jejich rodiny a ostatní příbuzné

10.30 Matka Boží

Za Antonína Kelblera, manželku, rodinu Hotařovu a Blažkovu a za dar víry v rodinách

Další informace:

Farní pouť do Předklášteří, Tišnova a Brna-Lesné bude v sobotu 1. října 2022. Čekají nás nejen chvíle společné modlitby ale také starobylá i moderní architektura a prohlídka pivovaru. Přihlášky přijímají manželé Hustákovi osobně nebo telefonicky tel: 605475082 a 732385146.