Pořad bohoslužeb Telč

Neděle 24. října
30. neděle v mezidobí (cyklus čtení B)

 7.30 sv. Jakub

Na společný úmysl:
Za rodiče Karla a Marii Zabloudilovy a duše v očistci
Za Ladislava Přibyla, manželku a dva syny
Za Luďka Lupače a živou rodinu

 9.00 sv. Jakub

Za farníky

10.30 Matka Boží

Za Františku Jelínkovu, manžela, zetě a živou rodinu

14.30 Matka Boží - modlitba růžence

Pondělí 25. října

18.30 sv. Anna

Za Jaroslava a Marii Tesařovy a za živou a zemřelou rodinu

Úterý 26. října

 7.00 sv. Anna

Na úmysl dárce

Středa 27. října

18.30 Matka Boží

Za zemřelého Aloise Cveka a duše v očistci

Čtvrtek 28. října
Svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů

 7.00 sv. Anna

17.30-18.30 sv. Anna - adorace

Pátek 29. října
Památka bl. Marie Restituty Kafkové, panny a mučednice

17.00 sv. Jakub

Za rodiče Vokřínkovy, syna, dvě dcery a neteř a na dobrý úmysl

Sobota 30. října

16.00 Matka Boží - zpověď

18.00 Matka Boží

Za dvoje rodiče a živé a zemřelé z rodiny

Neděle 31. října
31. neděle v mezidobí (cyklus čtení B)

 7.30 sv. Jakub

Za Jana Chalupu a dvoje rodiče

 9.00 sv. Jakub

Na společný úmysl:
Za Jana Michálka a Jiřího Streita
Za Karla a Marii Zabloudilovy, dceru Jiřinu a duše v očistci
Za rodiče Jiříkovy, bratra a živé a zemřelé z rodiny
Za zemřelého Antonína Mácu a živé a zemřelé z rodiny
Za živé a zemřelé z rodiny Mikešovy a Trojanovy

10.30 Matka Boží

Za Jiřinu Sovovu a duše v očistci

14.30 Matka Boží - modlitba růžence

Další informace:

Od pondělí 25. 10. je ve všech vnitřních prostorách opět povinné nosit roušky nebo respirátory.

Za týden ze soboty na neděli končí letní čas.