Pořad bohoslužeb Telč

Neděle 20. září
25. neděle v mezidobí (cyklus čtení A)

 7.30 sv. Jakub

Za Marii Besedovu, rodiče, manžela, sourozence a živou rodinu

 9.00 sv. Jakub

Za Emílii Pařilovu, manžela, syna, živou a zemřelou rodinu a duše v očistci

10.30 Matka Boží

Za živou a zemřelou rodinu Kolářovu, Havlíkovu, Vychytilovu a duše v očistci

Pondělí 21. září
Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty

18.30 Štěpnice

Za rodiče Plunderovy, dceru Marii, vnučku Hanu a duše v očistci

Úterý 22. září

 7.00 sv. Anna

Na úmysl dárce

Středa 23. září
Památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze

18.30 Matka Boží

Za Janu a Ilonu Jiříkovy a živou rodinu

Čtvrtek 24. září

 7.00 sv. Anna

Za nová kněžská a řeholní povolání

17.30-18.30 sv. Anna - adorace

Pátek 25. září

17.00 sv. Jakub - mše svatá pro děti

Za Miloše Hamerníka, syna Karla, snachu Zdeňku a duše v očistci

Sobota 26. září
Nezávazná památka sv. Kosmy a Damiána, mučedníků

16.00 Matka Boží - zpověď

18.00 Matka Boží

Za syna Josefa a za živé a zemřelé z rodiny Mikešovy, Rynešovy, přízeň a duše v očistci

Neděle 27. září
26. neděle v mezidobí (cyklus čtení A)

 7.30 sv. Jakub

Mše svatá na společný úmysl:
Za dvoje rodiče, bratra a živou rodinu
Za 30 let manželství

 9.00 sv. Jakub

Za farníky

10.30 Matka Boží

Za Jana Hamerníka a Josefa Železného

Další informace:

V pátek bude po mši svaté spolčo mládeže.

V sobotu se bude konat výlet na hrad Roštejn. Z Telče do Hodic se pojde vlakem, na Roštejn a zpět do Telče půjdeme pěšky. Sraz bude v 8:15 před vlakovým nádražím v Telči. Více informací najdete na plakátku ve vývěsce.

Dětský pěvecký sbor Srdíčko zve všechny děti od 4 do 16 let. V letošním roce budeme zkoušet ve 2 skupinách rozdělených podle věku. Společně se budeme scházet v pátek v 15:45 na faře v Telči. První setkání se uskuteční 25. 9. Těší se na vás Lída Krejčová a Martina Janková.

Příprava na první svaté přijímání pokračuje v pátek od 16 hodin na faře v Telči. Zároveň proběhne také organizační setkání rodičů.