Pořad bohoslužeb Telč

Neděle 4. června
Slavnost Nejsvětější Trojice

 9.00 sv. Jakub

Za farníky

Pondělí 5. června
Památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka

18.30 sv. Anna

Za Ludmilu Svobodovu a dvoje rodiče

Úterý 6. června
Nezávazná památka sv. Norberta, biskupa

 7.00 sv. Anna

Za Ludvíka Šenka, manželku Marii a Josefa Baráka

Středa 7. června

18.30 Matka Boží

Za Jana Jelínka, manželku, zetě a živou rodinu

Čtvrtek 8. června
Slavnost Těla a Krve Páně

18.30 sv. Jakub

Za odpuštění hříchů proti Nejsvětější Eucharistii a obnovení úcty k ní

* Po mši svaté eucharistický průvod do kostela Jména Ježíš, adorace a požehnání.

Pátek 9. června
Nezávazná památka sv. Efréma Syrského, jáhna a učitele církve

17.00 sv. Jakub

Za Blaženu Zadražilovu, její sestru a zemřelého tatínka

Sobota 10. června

17.00 Matka Boží - zpověď

18.00 Matka Boží

Za Rudolfa a Marii Kameníkovy a všechny zemřelé z rodiny

Neděle 11. června
10. neděle v mezidobí (cyklus čtení A)

 9.00 sv. Jakub

Mše svatá na společný úmysl:
Za Annu a Václava Valovy a živou a zemřelou rodinu
Za rodiče Kovářovy a Máckovy
Za duše zemřelých z rodiny Honsovy a Sedláčkovy
Za sestru Zdeňku a rodiče Josefa a Blaženu Zažímalovy
Za rodiče Chalupovy, děti a zemřelou rodinu
Za rodinu Bolečkovu, Komínovu a jejich děti

Další informace:

Dotazník k zapojení do života farnosti si můžete vyzvednout na stolečku v kostele, vyplnit a odevzdat do připraveného boxu tamtéž do neděle 18. června.

Při sbírce na charitu se vybralo:
Telč 12 408Kč.
Mrákotín 4 093Kč.
Urbanov 7 757Kč.

Komorní pěvecký sbor Ensemble Versus, který působí při Filozofické fakultě Masarykovy univerzity, zve v sobotu 10. června v 18.30 hodin do kostela sv. Jakuba v Telči na koncert Toulky českou duchovní hudbou od renesance po současnost. Sbormistry jsou Vladimír Maňas a Patrik Buchta.

V pondělí 12. června v 19 hodin Vás všechny srdečně zveme do orlovny v Telči na koncert barokní hudby. Účinkovat budou tři studentky HF JAMU v Brně - Zuzana Badárová, Veronika Kladivová (zpěv) a Martina Janková (cembalo).