Pořad bohoslužeb Telč

Neděle 29. března
5. neděle postní (cyklus čtení A)

Intence sloužená při mši svaté bez účasti lidu

Mše svatá na společný úmysl:
Za Annu a Václava Valovy a živou a zemřelou rodinu
Za manžela Jiřího Palase, rodiče Palasovy a Maříkovy, jejich rodiče, sestru Zdeňku Hamerníkovu a manžela Karla, Dagmar Bielíkovu a rodiče Bielíkovy a Kožnarovy

 9.00 - 10.00 Jména Ježíš - kostel otevřen k osobní modlitbě

Pondělí 30. března

Intence sloužená při mši svaté bez účasti lidu

Za zemřelého Antonína Mácu a živé a zemřelé z rodiny

Úterý 31. března

Intence sloužená při mši svaté bez účasti lidu

Za rodiče Sedlákovy a zetě Jána a Jiřího

Středa 1. dubna

Intence sloužená při mši svaté bez účasti lidu

Za Františka a Anežku Hladkých a celou rodinu

Čtvrtek 2. dubna

Intence sloužená při mši svaté bez účasti lidu

Na úmysl dárce

Pátek 3. dubna

Intence sloužená při mši svaté bez účasti lidu

Za Boží ochranu

Sobota 4. dubna

Intence sloužená při mši svaté bez účasti lidu

Za Ivo Hronka, dvoje rodiče a živou rodinu

Neděle 5. dubna
Květná neděle

Intence sloužená při mši svaté bez účasti lidu

Mše svatá na společný úmysl:
Za Josefa Šindeláře a manželku Marii
Za živé a zemřelé kněze působící ve farnostech Telč a Urbanov
Na poděkování za 80 let života a Boží ochranu pro celou živou rodinu

 9.00 - 10.00 Jména Ježíš - kostel otevřen k osobní modlitbě

Další informace:

Příprava na první svaté přijímání tento pátek nebude.

Dne 20. června tohoto roku přijme jáhenské svěcení náš farník Jan Pavlíček. Kdo by věděl o jakékoliv překážce bránící přijetí kněžského svěcení nechť ji prosím oznámí nejpozději do konce tohoto týdne. Doprovázejme prosím také našeho kandidáta kněžské služby svojí modlitbou.