Pořad bohoslužeb Telč

Neděle 26. ledna
3. neděle v mezidobí (cyklus čtení A)

 7.30 Jména Ježíš

Za živé a zemřelé z rodiny Vejmelkovy

 9.00 Jména Ježíš

Za Miroslava Knotka, bratry, rodiče a živou rodinu

10.30 Matka Boží

Za Helenu a Josefa Fišerovy, živou rodinu a duše v očistci

Pondělí 27. ledna

18.00 Štěpnice

Za zemřelého manžela, rodiče Daňhelovy a Budkovy

Úterý 28. ledna
Památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve

 7.00 sv. Anna

Na úmysl dárce

Středa 29. ledna

18.00 Matka Boží

Za Františka Posáda, dvoje rodiče a živou rodinu

Čtvrtek 30. ledna

 7.00 sv. Anna

Za Antonína Mácu a živou rodinu

17.30-18.30 sv. Anna - adorace

Pátek 31. ledna
Památka sv. Jana Boska, kněze

17.00 Jména Ježíš

Za Jana a Marii Křížkovy a živou rodinu

Sobota 1. února

15.00 Jména Ježíš - zpověď

17.00 Jména Ježíš

Za Františka Kuhna, rodiče a živé a zemřelé z rodiny

Neděle 2. února
Svátek Uvedení Páně do chrámu

 7.30 Jména Ježíš

Za farníky

 9.00 Jména Ježíš

Za živou a zemřelou rodinu Javůrkovu, Outratovu a Hezinovu

10.30 Matka Boží

Mše svatá na společný úmysl:
Na úmysl dárce
Za p. Aloise Perničku a duše v očistci
Na poděkování za všechny Boží požehnání a milosti v rodině

Další informace:

Organizátoři dětského karnevalu prosí o pomoc se sháněním tomboly. Pokud by měl někdo doma hračky, které už nepotřebuje a které ještě potěší druhé děti, přineste je na faru nebo do sakristie do konce ledna. Moc děkujeme

Aktuální rozpis služeb lektorů je k dispozici na nástěnce a na internetových stránkách farnosti.

Dětský pěvecký sbor Srdíčko vás zve na derniéru muzikálu O ptáku Ohniváku a lišce Ryšce. Představení se uskuteční v neděli 2. února v 16 hodin v orlovně.

Příprava na první svaté přijímání začíná v pátek 7. 2. od 16 hodin na faře v Telči.