Kontakt

Adresa:
     Římskokatolická farnost Telč
     náměstí Zachariáše z Hradce 4
     588 56 Telč

telefon:
    fara                                                         566 466 051
    farář / děkan - Mgr. P. Josef Maincl  566 466 052
    kaplan           - P. Martin Hönig         566 466 053, 731402647

e-mail farnosti: farnost@farnost-telc.cz
             kaplan: martinhonig@seznam.cz

 

IČO: 63438712
bankovní účet: 2302241853 / 2010
Pokud podpoříte farnost darem na účet, rádi vám po zaslání potřebných údajů
vystavíme potvrzení o daru pro daňové účely.

Další spravované farnosti
Telčská fara je sídlem duchovní správy také pro římskokatolické farnosti:
     Radkov
     Mrákotín
     Urbanov

 

vkládání na farní stránky:  bocekpaja@seznam.cz
                                               djanek@volny.cz
                                               kowy@centrum.cz