Těšík Josef

16. listopadu 1813, Horní Bory (Bory) u Velkého Meziříčí

30. ledna 1880, Telč

 

Studoval bohosloví v Brně, už během studia se přihlásil k vlasteneckým kněžím (Sušil, Procházka, M. Kulda). Byl vysvěcen v r. 1838. V letech 1850 ? 1860 působil v Nosislavi u Židlochovic, 1860 ? 1880 v Telči. Telčským děkanem byl od r. 1876.

 

Svými články přispíval do řady novin a časopisů (Hlas). Aby mohly jeho práce vůbec vycházet, oblíbil si formu jinotajů, situoval své povídky kritizující poměry v Rakousku do Číny (Obrazy z Číny, Výlet do Číny, O čínské hudbě). V novinách vyšla i řada článků pod titulem ?Kdo je vaším nepřítelem?. Samostatně vydal sbírku Růže a trní, oplývající dobrým humorem. Kromě literární činnosti byl znám také jako propagátor včelařství.

V Telči se r. 1862 zasadil na radnici o to, aby vyučovacím jazykem na hlavní škole byla čeština a v r. 1871 se jako bývalý zemský školní rada vlivem a přímluvou zasloužil o to, aby telčská reálka byla vzata pod zemskou správu.

 

Pochován je na hřbitově u sv. Anny.

 

(Zadražil: Josef Těšík ? spolužák K. H. Máchy, Zprávy 6/1986, str. 4, Tiray: Vlastivěda moravská. Telecký okres Brno 1913, str. 152, - aš ? Bouřlivák v sutaně, Jihlavské listy 17. 2. 1995, Ad ? Bouřlivák v sutaně (P. B. Pavlů), Jihlavské listy 3. 3. 1995)