Mezoun Jan

*1542, Telč

+ 6. února 1578, Brno?,Olomouc?

 

J. Mezoun se narodil v rodině chudého krejčího. Brzy osiřel a vychovávala ho babička Barbora, hospodyně ve špitále sv. Ducha. Byl nadaný, a tak se dostal na vyšší studia do Krakova. V Olomouci studoval pak bohosloví. Papežská stolice mu umožnila získat doktorát na Vysoké škole v Bologni. 15. května 1575 byl v Římě vysvěcen na kněze. Vrátil se do Olomouce a teprve třiatřicetiletý se stal kapitulním děkanem. Brzy nato, 13. května 1576 byl zvolen olomouckým biskupem a v této funkci byl i potvrzen papežem Řehořem XIII. 20. března 1577 měl proslov na pohřbu císaře Maxmiliána v Praze. Při návratu z pohřbu onemocněl a 6. února 1578 zemřel. Tento mladý, vzdělaný, několik jazyků ovládající muž byl biskupem jen dva roky.

 

(Beringer, Janoušek: Město a panství Telč, 1899, str. 105, 106; Al. Hrudička: Kostel Matky Boží, vyd. 1899, str. 91-93; V. Martínek: Školy města Telče, Výroč. zpráva reálky 1894)