Zapletal Simeon

18. února 1865, Pavlovice, okres Přerov

5. července 1955, Přerov

 

Simeon Zapletal působil jako farář a děkan v Telči plných 32 let, od roku 1912 do roku 1944. Do telčské historie se nesmazatelně zapsal vydáváním Farního věstníku v letech 1919 až 1939. Tento měsíčník byl v uvedených letech jediným periodikem vycházejícím v Telči. Dodnes je nenahraditelným zdrojem informací o životě města v době mezi dvěma světovými válkami. Simeon Zapletal umožnil ve věstníku i publikování původních historických prací Josefa Rampuly, Jana Tiraye a dalších.

Sám byl iniciátorem vzniku pamětních desek obětí I. světové války, původně umístěných v hlavní lodi farního kostela sv. Jakuba (dnes předsíň při vstupu z ambitu).

Za jeho působení byly pořízeny nové zvony U Matky Boží na Starém Městě a na farní věži, které nahradily zvony zničené za 1. světové války.

 Ve Věstníku v rubrice ?Rozmarnosti?, ve které komentoval dění nejen ve farnosti, ale všímal si i politické situace doma a v zahraničí, se kriticky vyjadřoval k nastupujícímu fašismu v Německu. Hrozba represe ze strany Němců byla po okupaci republiky v roce 1939 hlavním důvodem k ukončení vydávání oblíbeného Farního věstníku.

Poté se Simon Zapletal stáhl do ústraní a v roce 1944 v 79 letech odešel všeobecně vážený muž na zasloužený odpočinek do rodného kraje.