Hrudička Alois

24. dubna 1843, Třešť

2. srpna 1912, Želiv

 

Gymnázium absolvoval A. Hrudička v letech 1856 - 61 v Jihlavě, v letech 1861 - 64 v Brně. Na kněze byl vysvěcen 22. 7. 1868. Jako kooperátor působil v Břeclavi, Podivíně a Hovoranech. R. 1872 byl jmenován katechetou na Nižším gymnáziu v Třebíči, od r. 1883 byl profesorem na Vyšší české reálce v Brně. Na faru do Telče nastoupil 20. 7. 1890. Zároveň byl ustaven děkanem a biskupským komisařem nad vyučováním náboženství na Zemské vyšší reálce v Telči. 1. srpna 1911 se odebral na odpočinek do želivského kláštera, kde také zemřel. Pohřben je v Třešti.

 

Za jeho působení v Telči byla v letech 1891 - 92 provedena rozsáhlá oprava farního kostela sv. Jakuba. V r. 1891 byla také nahrazena původní báň na kostele Matky Boží na Starém Městě jehlancem. Z podnětu A. Hrudičky se konala r. 1899 velká slavnost 800. výročí údajného založení kostela Matky Boží. R. 1896 byl do téhož kostela pořízen nový zvon s nápisem "Litý od Bedřicha Hampela v Jihlavě 1896 za faráře Aloise Hrudičky".

 

A. Hrudička sepsal několik učebnic náboženství pro střední školy. Byl zakladatelem Apoštolátu sv. Cyrila a Methoda pod ochranou P. Marie, Jednoty sv. Josefa a Konference sv. Vavřince. Pro výstavbu spolkového domu Jednoty sv. Josefa věnoval svůj pozemek. Usiloval o vybudování nemocnice v Telči a dal základ k fondu pro její stavbu.

 

Publikovaná díla:

- Řeč konaná při posvěcení kříže dne 4. září 1898 umístěného na věži sv. Ducha, vyd. v Telči 1898

- Kostel Matky Boží a jiné církevní památky města Telče, Telč 1899

- Františka Slavatová a doba její, Telč 1902

- Topografie dieceze brněnské, Telč 1908.

 

(Tiray: Vlastivěda moravská, Telecký okres, Brno 1913, str. 153; Farní kronika)