Polák František

* 3. prosince 1878, Telč

+ 9.dubna 1958, Telč

 

Pocházel ze staré měšťanské rodiny na Starém Městě v Telči. Studoval 4 roky na gymnáziu v Třebíči a 4 roky v Pelhřimově; bohosloví v Brně, kde byl 14.4.1901 vysvěcen na kněze. Primici slavil 21. dubna 1901 u Matky Boží v Telči.

Byl kaplanem v Bystřici nad Perštejnem, v Brtnici u Jihlavy a v Jedovnicích.

1. října 1903 se stal špitálním kaplanem v Telči. V letech 1908 ?1912 navštěvoval filosofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a absolvoval všechny zkoušky z dějepisu a zeměpisu.

Biskupská konsistoř v Brně v uznání zásluh jmenovala jej v roce 1929 konsistorním radou.

Až do své smrti v roce 1958 vypomáhal v duchovní správě a konal bohoslužby u Matky Boží na Starém Městě.

V meziválečném období byl oblíbeným kazatelem a vzdělavatelem v katolických spolcích.

Po roce 1948 vykonával, v omezených podmínkách daných dobou, duchovní službu ve špitále (později Domově důchodců) na Starém Městě.