Rampula Josef

17. 4. 1884, Malhostovice u Brna

20. 3. 1962, Telč

 

Po teologických studiích byl 18. 6. 1909 vysvěcen v Brně na kněze. Jako kaplan působil v Drnovicích u Vyškova, Velkých Popovicích a Běhařovicích. Od 1. září 1917 byl katechetou, pak profesorem náboženství na telčské reálce (později gymnáziu), odkud v roce 1941 odešel do důchodu. Vedle vynikající pastorační činnosti je jeho velkým odkazem rozsáhlé historické dílo zaměřené na dějiny Telče.

Byl velmi oblíben jak mezi studenty, tak u široké veřejnosti, protože vždy ochotně pomohl všem, kdo se na něj při bádání obracel. Byl rovněž organizátorem spolkového života. Byl spoluzakladatelem a aktivním členem Včelařského spolku v Telči. Vyvrcholením jeho aktivit byla výstavba Katolického domu. Stavební dílo, které pod jeho vedením v Telči vzniklo, předběhlo moderní koncepcí výrazně svou dobu. Po celé meziválečné období byl členem městské rady v Telči. Své pevné postoje prokázal P. Rampula za nacistické okupace i později v padesátých letech. Jeho práce v historii Telče dosud nebyla dostatečně oceněna. Pochován je na hřbitově u sv. Anny.

 

Publikované práce:

- Ze zápisků cechu kožešnického v Telči (časop. Mojmírova říše II. 1938 – 1939, str. 11 – 12),

- Průvodce Telčí (Telč 1946),

- Pověsti a názory o vzniku a vývoje Telče v nejstarší době (Telč 1949),

- Vznik a oblastní změny původního děkanství telčského (VVM, II., 1947, str. 179 –183),

- Kostel sv. Vojtěcha (Ze 7 archů ve Staré Říši, 1947),

- Gotická boží muka kamenná v Telči (VVM IX, 1956, str. 149 – 156),

- Primátoři v Telči (Rodné zemi, Brno, 1958),

- Poznámka k dějinám Telče za války třicetileté (VVM XI, 1956, str. 77 – 79),

- Nejstarší škola v Telči (VSV III. 1959, str. 21 – 40).

- Domy v  Telči ( Drdácký, Aristocrat Telč 1999)

- Telč- původ a vývoj náměstí ( Drdácký, Aristocrat Telč 2004, v Dějiny Telče v díle místních historiků)

- Cech sladovnický ( Drdácký, Aristocrat Telč 2004, v Dějiny Telče v díle místních historiků)

 

 

V rukopise zůstaly tyto práce:

- Životopis J. E. Kypty,

- Životopis malíře F. K. Zvěřiny,

- Kněží, rodáci z Telče a další práce

 

(Oldřich Zadražil, Telčské listy č. 4, 1994, Farní kronika)