Hons Karel

* 17. října 1929, Telč,             
+ 11. června 2004, Telč
 
Po studiu strojní průmyslové školy pracoval do poloviny šedesátých let 20. století jako konstruktér ve strojírenském závodě v Telči. Byl také znám jako talentovaný kreslíř s nenapodobitelným kaligrafickým písmem. Aktivně působil v místních pěveckých a hudebních souborech jako výborný zpěvák a hráč na housle a varhany.
Cestu ke kněžství neměl vůbec lehkou. Aby se mohl stát bohoslovcem, musel opustit povolání konstruktéra a získat dělnickou profesi na stavbách v Praze.
V roce 1972 přijal kněžské svěcení z rukou kardinála Františka Tomáška. Poté působil ve farnostech pražské arcidiecéze v Kolíně, Kněževsi, Zdislavicích a Kondraci. Ve všech místech zůstala zřetelná stopa jeho pastorační činnosti a také opravené kostely a farní budovy. V nepříznivé době pro podobné aktivity opravy nejen organizoval, ale velmi často sám prováděl. S podlomeným zdravím se vrátil v roce 2001 do Telče. Zde, pokud mu to zdraví dovolilo, vypomáhal obětavě v duchovní správě.