Bystřický František

13. února 1826, Telč

30. července 1885, Telč

 

Vystudoval Gymnázium v Jihlavě, filozofii a teologii v Brně. Na kněze byl vysvěcen r. 1850. Byl kooperátorem v Moutnicích a v Újezdě u Brna. V Telči působil od r. 1857 jako městský kaplan a ranní kazatel v kostele Jména Ježíš. Byl katechetou na reálce, stal se oblíbeným kazatelem v kostele Matky Boží. Svá kázání vydal tiskem.

V letech 1871 až 1883 byl suplujícím profesorem náboženství na telčské reálce.

Pomáhal Josefu Sankotovi sbírat materiály k dějinám města. Sám přispíval do mnohých časopisů. Založil studentskou nadaci při reálce, svůj dům na náměstí č. 57 odkázal milosrdným sestrám, které dar nemohly přijmout. Proto byl prodán a výtěžek použit na dětskou opatrovnu. R. 1866 byl spoluzakladatelem Vzájemné záložny v Telči.

 

(Farní věstník č. 11/1925; A. Hrudička: Kostel Matky Boží, Telč 1899, str. 32)