Jindra Otakar

* 24. října 1898, Jemnice

+ 26. dubna 1960, Telč
 
Po vysvěcení na kněze 5. července 1923 vystřídal několik farností, Brtnice, Měřín, Nové Veselí a Volfířov. 26. června 1944 byl ustanoven farářem v Telči, kde působil až do své smrti v roce 1960. Je pohřben na hřbitově u sv. Anny. vlevo od hlavních dveří do kostela.
P. Jindru potkaly při duchovní správě v Telči nelehké události 20. století. Vrcholící německá okupace v tehdy významném okresním městě s řadou protektorátních a později i německých úřadů, pobyt běženců vč. kněží v prvních měsících roku 1945 na faře, revoluční události v květnu 1945, komunistický převrat v roce 1948, následující perzekuce církve, později zatčení svých spolupracovníků. Všechny je překonával svou mírností a vlídností, pro které byl u farníků mimořádně oblíben.