Brabec Bohuslav

 * 16. července 1926, Závist u Velkého Meziříčí
+ 26. listopadu 2008, Závist u Velkého Meziříčí      
 
V roce 1950 byl vysvěcen na kněze, poté působil v řadě farností na Moravě. V srpnu 1958 byl zatčen a odsouzen na tři roky pro „podvracení republiky“ především za některé výroky ve svých kázáních. Až do amnestie v roce 1960 byl vězněn ve Valdicích.
Poté pracoval v podniku Gala v Měříně. V roce 1964 mu bylo dovoleno vrátit se do duchovní služby. Od roku 1972 působil jako administrátor a později farář v Telči. V letech 1986 až 1992 vykonával funkci třešťského děkana se sídlem v Telči. Od roku 1992 až do své smrti byl farářem v Radostíně nad Oslavou. Po roce 1990 byl P. Brabec první osobností, které v říjnu 1992 městské zastupitelstvo v Telči udělilo čestné občanství města za péči o církevní památky ve městě v době pro církev nepříznivé. P. Brabec zcela určitě výrazné přispěl k tomu, že v témže roce byla Telč zapsána na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO.