Oliva Josef

11. února 1762, Telč

?, ?

 

V druhé polovině 18. století byl J. Oliva kaplanem v Telči. V této době na psal veršované historické dílo Rhytmi Patriotici de Teltschii Memorabilibus, (Vlastenecké verše o telčských pamětihodnostech), 1785. Historické počátky města jsou v tomto díle interpretovány legendárním způsobem. Kniha pak byla podkladem oslavy údajného 700 výročí založení města Telče, která se nato oficiálně konala v roce 1799.

 

(J. Rampula: Pověsti a názory o vývoji Telče v nejstarší době, Telč 1946, str. 4, J. Beringer a J. Janoušek: Město a panství Telč, Telč 1891, str. 108, materiály z muzejního archivu)