Pavlů Bohumil

* 9. října 1919, Telč
+ 25. srpna 2004, Dačice
 
Maturitní zkoušku složil v roce 1939 na telčském gymnáziu a pokračoval studiem teologie v Brně. Za protektorátu jej neminulo totální nasazení v nelehkých podmínkách válečného Berlína. V roce 1945 (29. července) byl vysvěcen na kněze.
Po krátkém působení v Moravských Budějovicích celý svůj další život spojil s brněnskými farnostmi. Stále se rád vracel do rodného města, kde se po roce 1990 usadil natrvalo. Pokud mu to zdraví dovolovalo, vypomáhal zde v duchovní správě. Sám vynikající zpěvák a varhaník byl již za brněnského působení velkým propagátorem hudebního díla Jana E. Kypty a zasloužil se o uvedení jeho Vánoční mše jak v rozhlase, tak v televizi. Byl rovněž velkým znalcem historie Telče. V posledním desetiletí publikoval řadu prací z různých etap historie města.
 
 
(Oldřich Zadražil, TL 10/2004)