Dvořecký Jakub

21. července 1750, Telč

27. dubna 1814, Třebíč

 

Na kněze byl vysvěcen 18. září 1773 v Kroměříži olomouckým biskupem Maxmiliánem Hamiltonem. Již o dva dny později byl jmenován kooperátorem v Rokytnici na Třebíčsku. Tam setrval až do konce roku 1774, kdy byl přeložen do Třebíče. Zde působil na několika místech, až byl 7. února 1798 jmenován děkaem u sv. Martina. Knězem a děkanem byl podle svědectví svých farníků vzorným. Zemřel 27. dubna 1814 v Třebíči a 30. dubna byl pochován na hřbitově u kostela Nejsvětější Trojice.

 

Jakub Dvořecký po sobě zanechal několik písemností, důležitých jak pro dějiny svatomartinské farnosti, tak pro dějiny města Třebíče. Roku 1780 latinsky napsal vzor pro vizitaci, roku 1805 německy sepsal inventář fary a její historii. Nejdůležitější spis, Domácí protokol, obsahuje i kroniku farnosti a města, navazující na Matlociovu kroniku z roku 1715. Dvořeckého kroniku přeložil do češtiny a v programu Státního gymnázia v Třebíči za školní rok 1894/95 ji publikoval gymnazijní profesor a historik František Rypáček.

Roku 1804 děkan Dvořecký založil nadaci pro odsloužení 10 mší za svoji duši. Nadaci věnoval knihovnu, z níž se ještě několik knih, i přes nepřízeň druhé poloviny 20. století, dochovalo.
 

 

(Radovan Zejda,TL 7/2002)