Bumbálek Alois


* 29. dubna 1921, Třešť
+ 10. srpna 2006, Třešť
 
V roce 1945 maturoval na telčském gymnáziu. Na kněze byl vysvěcen 28. května 1950 v Brně. Poté vykonával tři roky základní vojenskou službu u Pomocných technických praporů (PTP) na různých stavbách. Od ledna 1953 působil v duchovní správě v Třebíči, v listopadu 1959 byl ustanoven kooperátorem, později administrátorem v Telči. Působení v Telči ukončil v roce 1972. Poté byl administrátorem ve Stonařově a od roku 1980 v Jihlavě u sv. Jakuba. Od roku 1990 do 1998 byl farářem u Matky Boží v Jihlavě a současně jihlavským děkanem. V roce 1998 odešel na odpočinek a vypomáhal v duchovní správě v Třešti, kde 10.srpna 2006 zemřel. Podstatná část kněžského působení Aloise Bumbálka spadala do doby církvi nepříznivé. V nelehkých podmínkách vykonával správu svěřených farností zodpovědně a v mezích tehdejších možností pečoval o kostelní objekty.