Svoboda Jan Nep.

* 18. května 1891, Lažínky u Moravských Budějovic

+ 31. března 1951, Telč

 

Měšťanskou školu absolvoval v Moravských Budějovicích. V roce 1911 vstoupil do jesuitského noviciátu na Velehradě. V roce 1917 maturoval na jezuitském gymnáziu v Kalksburgu. V letech 1920-22 studoval filozofii v Innsbrucku a od roku 1923 teologii v Enghien v Belgii. Kněžské svěcení přijal v roce 1926 (25.7.) v Praze.

Po návratu z Belgie (1926) byl ustanoven generálním prefektem na Velehradě, později zde působil jako socius novicmistra. Přitom si vykonal vlastní třetí probaci. Dva roky (1930 - 1932) byl ministrem a ekonomem velehradské koleje .V letech 1932 - 1936 byl superiorem a farářem v Českém Těšíně. Od roku 1941 byl rektorem v Benešově, později, až do roku 1946 na Velehradě. V letech 1946 až 1948 působil v Bohosudově, jako rektor a administrátor zdejší farnosti.

Při internaci řeholníků v roce 1950 byl již vážně nemocen a ocitl se v nemocnici pro internované řeholníky v Semilech. Od dalších útrap a internace jej za dramatických okolností zachránil jeho bratr Leopold, zubní lékař v Telči, který jej odtud odvezl. Jeho rodina pak o něj pečovala až do smrti.

Jan Nep. Svoboda je pochován na hřbitově u sv. Anny v Telči.

Telčské listy 10/2010, Zadražil