Řehák Zdeněk Tadeáš

* 6. června 1923, Straky, okr. Nymburk

+ 4. srpna 1997, Praha
 

V roce 1942 vstoupil do premonstrátského řádu. Kněžské svěcení přijal 29. června 1947 v Praze. Po propuštění z internace působil ve farní správě v Jihlavě a v Telči (1954). Zde byl

v roce 1957 zatčen a ve vykonstruovaném procesu v roce 1958 odsouzen na 4 roky do vězení.

Propuštěn byl na amnestii v roce 1960 a až do roku 1968 pracoval jako dělník Uhelných skladů v Nymburku. V roce 1968 se mohl vrátit do duchovní služby. Až do roku 1990 pak působil jako farář ve Mšeně u Mělníka.
V roku 1991 byl generálním opatem Marcelem van de Van oficiálně jmenovaný asistentem Kongregace sester premonstrátek, se kterou již před tím spolupracoval. V letech 1993 až 1995 byl administrátorem kláštera v Teplé a poslední roky života pak podpřevorem Strahovského kláštera. Je pochován na hřbitově v Nebušicích.

Zdeněk Tadeáš Řehák si za krátké působení v Telči získal pověst moderního kněze, který svým osobním přístupem ovlivnil celou jednu generaci, kterou v nepříznivých podmínkách padesátých let vyučoval náboženství.