Kříž Oldřich

 1435, Telč

25. března 1504, Třeboň

 

O. Kříž pocházel z Telče, podepisoval se Crux de Telcz. Základy latiny získal na škole v Telči, vystudoval Univerzitu v Praze. Byl postupně učitelem, vikářem u sv. Víta v Praze, kanovníkem vyšehradským a později knězem řádu augustiniánů. Na kněze byl vysvěcen r. 1463. Jeho zásluhou zůstala zachována mnohá písemná památka staročeského písemnictví. Díky němu se zachovala staročeská milostná poezie, Husovy spisy, slověnický Misál z r. 1398, druhý díl bible zvané Litoměřicko-třeboňská, sepsané česky Matějem z Prahy, lidové popěvky, latinské písně, medicínská pojednání, zprávy historické, astronomická pojednání, právní předpisy i rady hospodářské. Jeho význam ocenili mnozí moderní historikové.

 

Velkou část svého života prožil v třeboňském klášteře, kde nakonec i zemřel. V Třeboni má zasazenu i pamětní desku s nápisem: "Zde Bohu a vědě život zasvětil Oldřich Kříž z Telče. + 25. III. 1504."

 

V roce 1983 vydalo nakladatelství Blok v Brně výbor ze dvou Křížových sborníků pod názvem "Zbav mě mé tesknosti", které k vydání připravil Milan Kopecký.

 

(Zprávy č. 1, 1984, (Z. a R.) Oldřich Kříž z Telče; V. Kovářík: Literární toulky Moravou, Albatros, Praha 1985, str. 23; J. Beringer, J. Janoušek: Město a panství Telč, Telč 1891, str. 105).