Kaple Ježíška

Domov pro seniory (Městský špitál), Špitální ulice, Staré Město
 

K objektu městského špitálu, založeného Zachariášem z Hradce okolo roku 1579, v blízkosti kostela Matky Boží na Starém Městě, byla v roce 1769 přistavěna  na náklady města  kaple Ježíška s malou vížkou. Kaple má velkou stropní malbu (45m2) od J.L. Daisingera, jejímž námětem je glorifikace Jména Božího.
Na hlavním oltáři je socha Ježíška, která velmi připomíná Pražské Jezulátko.
V letech 1999 až 2000 byla kaple opravena vč. odborného restaurování stropní malby a hlavního oltáře nákladem téměř 800 tis. Kč..
Kaple je přístupná z objektu Domova pro seniory a podle potřeby slouží náboženským účelům.