Kostel sv. Anny

Podolí, stejnojmenný hřbitov ve Svatoanenské ulici
 
Když v polovině 17. století přestával stávající hřbitov okolo farního kostela sv. Jakuba  dostačovat nejen svou velikostí, ale především se stal překážkou výstavby jezuitského areálu v jeho těsné blízkosti, zakoupila hraběnka Františka Slavatová na předměstí  Podolí zahradu (za1500 zl.) pro nový hřbitov (1679). Kostel sv. Anny  na něm nechal postavit v letech 1695 až 1698 (někdy 1712) další majitel Telče František hr. Liechtenstein na základě odkazu Františky Slavatové.
Stavitelem kostela snad byl architekt Antonio Scotti. Při vstupu do kostela jsou v nikách na vnější zdi sochy sv. Valentina a Mikuláše, údajně od sochaře Davida Liparta.
Na hlavním oltáři obraz patronky kostela, snad od Antonína Rondeza (1720), na kterém P. Marie ukazuje sv. Anně, své matce, malého Ježíše.
Čtyři cenné postranní oltáře sem byly přeneseny po zrušení kostela sv. Ducha na konci 18 století. Na pravé straně to jsou oltáře zasvěcené sv. Janu Nep. a sv. Prokopu. Na protilehlé straně pak sv. Barboře a Sedmibolestné P. Marie.

Na vížce kostela je  od roku 1945 bývalý hodinový zvon z kostela Jména Ježíš, který se po rekvizici za druhé světové války vrátil do města. Váží 62,5 kg a pochází z dílny zvonaře Joachima Grosse z Vídně.