Kostel sv. Vojtěcha

Při silnici z Telče do Třeště, před Studnicemi

Podle zbožné pověsti byl kostel postaven na místě, kde sv. Vojtěch odpočíval při cestě do Říma, jindy, při pastorační cestě po zdejším kraji.. Skutečností je, že se jedná o jediné zasvěcení kostela tomuto českému patronovi v rozsáhlé brněnské diecézi.
Základ dnešního kostela pochází z konce 15. století, což se odvozuje od pozdně gotického presbytáře. Loď kostela je pak z poloviny 17. století a nevyniká architektonickou hodnotou. Nejstarší písemná zpráva o kostele je z vizitačního protokolu z roku 1668.
Na hlavním barokním oltáři jsou sochy sv. Vojtěcha, Barbory a Kateřiny. Všechny jsou mimořádným dokladem pozdněgotického řezbářského umění.

Vížka kostela  je vysoká 17,20 m (k vrcholovému kříži), resp. 13,70 na hřeben lodi. Nadmořská výška při vstupu do kostela je 584,95 m Bpv

Autor kresby Václav Ondráček

Zaměření Progeo Jihlava, Lazebnická 12,Jihlava www.progeo.cz