Kaple sv. Rocha

Hřbitov u kostela Matky Boží na Starém Městě
 
Podle vizitační knihy telčské farnosti z roku 1672 byla barokní kaple postavena v roce 1652 na poděkování za ochranu Boží při morové nákaze ve městě. Jejím prvním donátorem (někdy také stavitelem) byl měšťan Řehoř (Jiří) Fojt (1653), který jistinou 350 zl. zajistil z úroků náklady na opravu kaple. Řehoř (Jiří) Fojt byl majitelem domu čp. 41 na náměstí a dalších nemovitostí. V rámci josefinských reforem byla v roce 1786 kaple  zrušena a měla být zbourána. Koupí v témže roce ji měšťanka  Anna Zwachová od tohoto smutného konce uchránila a darovala ji ke kostelu Matky Boží. .
V kapli se nachází malý barokní oltář.