Kostel sv. Jana Nepomuckého

Při silnici z Telče do Krahulčí. Kostel leží na k.ú. Krahulčí.

 Na výrazném krajinném prvku, kopci nad městem při silnici z Telče do Krahulčí (směr Jindřichův Hradec), byl v letech 1726 až 1728 postaven majitelem telčského panství Františkem Antonín Liechtensteinem a jeho manželkou Marií Annou z Hallveilu barokní kostel zasvěcený sv. Janu Nepomuckému. Stalo se tak ještě před vlastním svatořečením českého patrona (19. 3.1729). Kostel byl vysvěcen 4. července 1729 jejich příbuzným, titulárním biskupem Jakubem Arnoštem Liechtensteinem, kanovníkem v Olomouci.

Kostel měl být základem nového kláštera františkánů (?) o čemž svědčí obytné křídlo bezprostředně s ním spojené.
Jedná se o výraznou barokní stavbu mimořádné výšky - 18m! Vlastní půdorys kostela je 25 x 9 m. Po požáru v roce 1830 (10. června) nebyla obnovena pro barokní kostel typická středová kopule, která chrám dělala ještě impozantnější. Kostel znovu vyhořel v 18. srpna 1934.
Z doby založení (1732) jsou v kostele tři oltáře. Hlavní,  s obrazem na kterém anděl podává sv. Janu kříž (podle B. Pavlů kopie z roku 1890 od akademického malíře Čeňka Neumanna, působícího v Telči), a dva boční. Na jednom je znázorněn sv. František a na druhém je obraz "Hold světců Nejsvětější Trojici". Na kazatelně jsou pak výjevy ze života sv. Jana Nep.
 
Věže kostela jsou vysoké 30,50 m (k vrcholovým křížům), resp. 19,50 pod zastřešení. Nadmořská výška u vstupu do kostela, který je současně vstupem do věže je 558,30 m Bpv.
V letech 1993/1994 byly do věže kostela pořízeny tři nové zvony.  Marie o váze 95 kg, Jan Nep. o váze 42 kg a Prokop o váze 27 kg. Všechny zhotovila firma Manoušek ze Zbraslavi.

 

Autor kresby Václav Ondráček

Zaměření Progeo Jihlava, Lazebnická 12,Jihlava www.progeo.cz