Kaple Všech svatých

Areál státního zámku, nám. Zachariáše z Hradce

Kaple Všech svatých se nachází při vstupu na hlavní nádvoří telčského zámku. Samostatný objekt s bohatou výzdobou byl dokončen v roce 1580 jako místo posledního odpočinku Zachariáše z Hradce a jeho manželky Kateřiny z Valdštejna.

Jejich podoby zachycuje uprostřed kaple mramorový náhrobek s bohatými štuky. Ten je ohrazen pozoruhodnou komorně pojatou  tepanou a polychromovanou  mříží. Autor náhrobku a unikátní výzdoby klenby není znám. V klenbě jsou  postavy čtyř evangelistů a  dominuje ji figurální kompozice s námětem Očistce. Kaple jako celek patří ke skvostům funerální architektury ve středoevropském prostoru.

Do padesátých let dvacátého století byla ještě občas využívána k církevním obřadům, především pohřbům majitelů zámku a významných zaměstnanců panské správy. Dnes je volně k nahlédnutí při vstupu do zámku.