Zápisy z jednání farní rady

Zde jsou stručné zápisy z jednotlivých jednání farní rady.