Volby do farní rady

Volby do farní rady proběhly v neděli 17. listopadu.
Bylo odevzdáno celkem 176 hlasovacích lístků, z toho 171 platných. Oproti minulé volbě, kdy bylo odevzdáno 154 lístků, se zájem o volby zvýšil.

Členové farní rady jmenovaní na zákldě výsledku voleb jsou Tomáš Jirásek, Miloš Horník, František Švarc a Jana Prokopová.

Na základě rozhodnutí faráře byly dále jmenováni Marie Tripalová, Jana Křížková, Václav Husták, Daniel Janek a Jana Tichá.

Farář a kaplan jsou členy farní rady z titulu své funkce.

Celkové výsledky voleb
Tomáš Jirásek 80
Miloš Horník 72
František Švarc 65
Jana Prokopová 60
Marie Tripalová 48
Jana Křížková 46
Václav Husták 42
Daniel Janek 41
Jana Tichá 40
Jaroslav Kadlec 32
Ludmila Janková 31
Barbora Doskočilová 26
Václav Kadlec 17
Jakub Kadlec 12
Bohumír Tichý 10