1. svaté přijímání v Telči

Foto: Patrik B.                                                                                                                     Vložil: PB