Cyklopouť ke svaté Zdislavě

            Letošní cyklopouť se konala od 11. do 15.června a jak je již z názvu patrné,  cílem bylo poutní místo zasvěcené sv. Zdislavě, patronce rodin ? Jablonné v Podještědí. 

            V neděli po mši svaté jsme dostali od pana děkana požehnání, které nás hmatatelně provázelo celou pouť, tímto ještě jednou velké dík.

Samotný  začátek pouti se pak uskutečnil odpoledne kolem půl druhé od Kadleců v Hradecké ulici, kde Vítovi přistavili doprovodné vozidlo, aby si všichni mohli naložit zavazadla a nemuseli se s nimi táhnout na kolech. A protože jsme letos  nemohli mít doprovodné auto i s řidičem, vyřešili jsme vzniklou situaci tak, že jsme se v řízení po dnech střídali.

           Cílem první etapy bylo městečko Křižanov, kde se svatá Zdislava narodila a vyrůstala. Nocleh jsme měli zajištěný v multifunkční stodole zbudované páterem Tomášem Holcnerem, který byl u nás před několika lety kaplanem. Dostalo se nám velmi milého přijetí od místního pana faráře. A protože jsme avizovali našim dalším dvěma bývalým  kaplanům- p .Jiřímu Jenišovi a p. Karlu Adamcovi, že se budeme nacházet velmi blízko místa jejich nynějšího působiště/Osové Bítýšky/,neváhali a přijeli nás oba večer navštívit, bylo to velmi milé setkání.

           Druhý den ráno nám přislíbil nynější pan kaplan- p. Zdeněk Drštka, že s námi také stráví část našeho putování a přijel za námi. Spolu s ním jsme pak slavili mši svatou na Svaté, což je vrcholek asi 4,5km od Křižanova ,kam se svatá Zdislava chodila modlit. Je tam zbudovaný altánek s oltářem a sochou sv. Zdislavy, moc pěkné místo.  Vřele doporučujeme jej navštívit, pokud někdy do těch míst zavítáte.

Po vydatném obědě jsme se vydali dál, tentokrát s cílem Slatiňany u Pardubic, kde jsme měli zajištěný další nocleh v noclehárně při místním sportovišti.

            V úterý naše cesta měla naplánovaný cíl v kempu u Rumcajse v městě Jičíně. Tentokrát jsme jeli polabskou nížinou, takže cesta byla pohodová bez kopců, jen ji trochu zpestřoval protivítr,  který nás vytrvale provázel celé naše putování.

            Ve středu bylo naším cílem dosáhnout hlavního bodu naší pouti - Jablonného v Podještědí - to se nám podařilo, po několika nastoupaných metrech, po třetí hodině odpoledne. Ubytování jsme měli zajištěné v dominikánském klášteře při bazilice. Než začala večerní mše svatá v 18h,  měli jsme dostatek času se ubytovat, posilnit a připravit se na slavení mše svaté a večerních chval. Poté jsme měli možnost krátké soukromé adorace u hrobu sv. Zdislavy.  Nemysleli jsme jen na  rodiny nás poutníků, ale na všechny rodiny naší farnosti, a tak jsme ukončili hlavní část naší cyklopoutě.

            Druhý den jsme se vyjeli podívat na hrad Lemberk, sídlo rodiny rytíře Havla a Zdislavy, kde žili a vychovávali své čtyři děti. Po obědě jsme již poutní místo opustili a rozdělili se na poutníky směřující k vlaku do Telče a čtyři zbylé, kteří svou cestu dokončili až v pátek, takže jednu noc ještě strávili pod širákem u Kolína a v pátek ještě navštívili kostnici v Kutné Hoře. Pak z Havlíčkova Brodu ještě dva chtěli dojet na kolech až do Telče, ale po lepení, promoknutí a bloudění svou cestu zakončili v Pelhřimově, kam si zavolali odvoz. Takže zpět jsme doputovali všichni na čtyřech kolech.

             Pokud někdo budete toužit po podobném dobrodružství, neváhejte se s námi za rok vydat na další pouť. A když se budete chtít  někdo dozvědět víc o přesné trase, ujetých kilometrech, nastoupaných metrech a jiných zážitcích našeho putování, přijměte pozvání na promítání a povídání o naší pouti. Termín akce se ještě včas dozvíte v ohláškách a zde na internetových stránkách farnosti.

sepsala: HV

foto: JU a PB  

Štítky: