Farní pouť do Sloupu,Lipovce a Křetína 2023

Pro zobrazení na celé album z pouťi kliknout na obrázek ?

Štítky:
4
Lis

Ořechy z fary

Po kliknutí na plakátek se Vám zobrazí fotogalerie, jak byly děti pilné :)

Štítky:
3
Lis

Blázinec před branou

10.11.2023 18:00

Štítky:

Misijní neděle v Telči

K prohlédnutí dalších fotek kliknout na obrázek ?

Štítky:
27
Říj

Kurzy Alfa v Telči

31.10.2023 19:00
25.11.2023 10:00

Zveme zájemce z řad farníků ke společnému prožití několika večerů ve stylu kurzů alfa. Jde o zkrácenou cvičnou verzi pro nás věřící, abychom později mohli jako farnost uspořádat kurz alfa pro ty, kdo chtějí víru poznat. Náš zkrácený kurz se bude konat 4 úterý po sobě od 31.10. do 21.11. vždy od 19 h na faře a završen bude v sobotu 25.11. soustředěním o Duchu Svatém (cca 10:00-15:00).

27
Říj

?Buď požehnáním!?

29.10.2023 15:00

18
Říj

Poděkování za úrodu v Urbanově

Štítky:
18
Říj

Farní den v Urbanově

Štítky:
9
Říj

Misijní neděle v Telči

21.10.2023
22.10.2023

V neděli 22. 10. 2023 se naše farnost připojí ke Světovému dni modliteb za misie. Pokud se chcete aktivně zapojit, můžete:

  • se zúčastnit 21. 10. 2023 v 19.00 hodin společné modlitby růžence v kostele Matky Boží v Telči ? změna oproti Farnímu věstníku
  • v sobotu před modlitbou růžence si můžete zakoupit misijní růženec
  • přispět finanční částkou do sbírky při mši svaté v sobotu 21. 10. a v neděli 22. 10.
  • upéct koláčky a přinést je v sobotu 21. 10. v 16.00 hodin na faru
  • po sobotní večerní mši svaté si koláčky koupit nebo v neděli 22. 10. navštívit farní kavárnu a misijní koláčky si koupit tam
  • zveme děti k přinášení darů v obětním průvodu při mši svaté 22. 10., kvůli organizaci se, prosíme, přihlaste do pátku 13. 10. u Lídy Švarcové, tel. 739 214 719

Výtěžek ze sbírky, farní kavárny a prodeje koláčků a růženců
bude věnován Papežskému misijnímu dílu.

9
Říj

Koncert Santini s Quinte & Sens Toulouse

23.10.2023 17:00

Štítky:
Syndikovat obsah