14
Pro

Pes se opět postaví na všechny čtyři

V pátek se náš drahý pandemický pejsek postaví na všechny čtyři tlapky. A tak se v rámci opatření čtvrtého stupně sejdeme v kostele v počtu maximálně 20% kapacity. V souladu s tím byl aktualizován přihlašovací formulář. Kdo se zapsal na seznam v kostele může být klidný, jeho přihlášení platí protože nikde nebyla překročena maximální možná účast. Doufám že pejsek neztloustne tak aby se musel opírat ještě o ocásek. To už by nám pak dveře do kostela zalehl téměř úplně.

2
Pro

Rozšířená možnost účasti na bohoslužbách

Usnesení vlády ČR ze dne 30. listopadu 2020 č.1262 o přijetí krizového opatření, nově upravuje maximální počet účastníků bohoslužeb podle kapacity kostela. Využito smí být maximálně 30% míst k sezení s rozestupy 2 metry mezi účastníky sedícími v jedné řadě sedadel.
Proto byl aktualizován přihlašovací formulář a můžete se dále přihlašovat až do vyčerpání kapacity dané aktuálně platným usnesením vlády.

30
Lis

Adventní obraz

V letošním adventním čase bude naší farností putovat  obraz Svaté rodiny. Možná, že jste zapsaní jako hostitelé, ale vzhledem k současné epidemiologické situaci nemůžete nebo nechcete fyzicky obraz přijmout. Pokud i tak toužíte po rodinné pobožnosti, máte k dispozici okopírovanou brožurku a fotografii obrazu v příloze.

Text ve formátu PDF zde

Obraz ve formátu PDF zde

Obraz ve formátu JPG zde

27
Lis

Adventní duchovní obnova online

V sobotu 5.12. se uskuteční Adventní duchovní obnova online. Začátek je ve 14.00 a její plánovaný konec kolem 20. hodiny. Na programu jsou dvě zamyšlení, mše svatá a večerní modlitba. Každý se může připojit na YouTube kanále DCŽM Mamre. Duchovní obnova je určena všem, kteří se chtějí na jedno odpoledne doma zastavit a prožít několik hodin v boží přítomnosti.

23
Lis

Přihlášení k účasti na bohoslužbách

Od dnešního dne je možné se přihlašovat elektronicky k účasti na bohoslužbách. Odkaz na přihlašovací stránku je přímo v horní liště vedle ohlášek.

Bohužel se přihlašování podařilo zprovoznit až v průběhu pondělního odpoledne. Tímto se omlouvám všem kdo zatím marně hledali.

21
Lis

Bohoslužby od pondělí 23. 11.

Od pondělí 23. listopadu se opět můžeme účatnit bohoslužeb v našich farnostech. Zatím v omezeném počtu 20 osob.
Vzhledem k tomu že zájem o účast na nedělních bohoslužbách bude tento počet nepochybně převyšovat je zapotřebí se předem zapsat do seznamu. Jak to udělat:

V Telči
Seznam účastníků mše svaté na následující sobotu večer a neděli bude k dispozici v neděli v kostele Matky Boží od 14.30 do 15.00. V neděli 22.11. od 9 do 10 hodin.

V Mrákotíně, Radkově a Urbanově
Seznam účastníků mše svaté na následující neděli bude k dispozici v neděli před mší svatou v kostele. V neděli 22.11.v době kdy je kostel otevřen k modlitbě

Pro všechny farnosti
Od pondělí bude možné zaplnit případná zbývající místa prostřednictvím seznamu na internetových stránkách farnosti.

7
Lis

Výzva otce biskupa

Výzva otce biskupa Vojtěcha k postu za ukončení pandemie

Milé sestry, milí bratři,
už řadu měsíců prožíváme dobu nejistoty a mimořádných opatření, která zcela obrátila naše zaběhané každodenní zvyklosti. Dobu, ve které si intenzivněji uvědomujeme hodnotu života a zdraví, protože stojíme před tváří nemoci i smrti.

31
Říj

Výzva předsedy ČBK k dodržování aktuálních vládních nařízení

Drazí kněží a jáhnové, řeholnice a řeholníci, bratři a sestry v Kristu,

v posledních dnech se šíří názor, že omezení daná vládními nařízeními se nevztahují na bohoslužby, protože účast na bohoslužbě je výkon ústavou zaručeného práva podle listiny základních práv a svobod, která je součástí Ústavy České republiky.

Právní názory na tuto věc mohou být a jsou různé. Rozhodující by bylo vyjádření Ústavního soudu. Na plenárním zasedání ČBK konaném ve dnech 19. – 21. října 2020 nSvatém Hostýně jsme konstatovali v duchu vládních nařízení, že v současné době není bohužel možné se

31
Říj

Pastýřský list našeho biskupa Vojtěcha „Všichni jsme na cestě ke svatosti“

Milé sestry, milí bratři,

dnešní neděle je slavností Všech svatých.
Kdo je to svatý? Zjednodušeně se dá říct, že je to člověk, který je zcela odevzdán do Boží vůle. S Ježíšem Kristem se obrací k Otci, hledá, co se mu líbí, a podle toho jedná. Bůh v osobě Ježíše Krista k sobě v průběhu novozákonních dějin přitahoval a stále

Syndikovat obsah