Záznam z kněžského svěcení a primice P. Jiřího Janalíka