Přivítání našeho nového kaplana P. ,,Jurise" Jeniše