POŘAD BOHOSLUŽEB
neděle 26. listopadu 2023

Neděle 26. listopadu
Slavnost Krista Krále

 8.00 Mrákotín

Za Ludmilu Michalovu, manžela, rodiče Karáskovy, Marii Kadlecovu a duše na které nikdo nepamatuje

 9.30 Studená

Za Františka Hanuše a celou rodinu

11.00 Palupín

Za Františka Hanzala, rodinu Hanzalovu, Fialovu, Menšíkovu, Zdeňka Frühaufa a rodinu Frühaufovu

Pondělí 27. listopadu

Úterý 28. listopadu

Středa 29. listopadu

18.00 Borovná

Za rodiče Veselovy, dceru Miladu a Marii a duše v očistci.

Čtvrtek 30. listopadu
Svátek sv. Ondřeje, apoštola

17.00 Mrákotín

Pátek 1. prosince
Nezávazná památka sv. Edmunda Kampiána, kněze a mučedníka; 1. pátek v měsíci

17.00 Studená - zpovídání

18.00 Studená: mše sv. + svátostné požehnání

Sobota 2. prosince
1. sobota v měsíci

 7.00 Studená: roráty nanečisto

13.00 Mrákotín

Pohřeb: Marie Pízová z Častkovic (č.p. 10)

18.00 Řásná + žehnání adventních věnců

20.30-21.30 Studená: modlitba na 1. sobotu

Sv. růženec, sv. Přijímání, rozjímání, svátostné požehnání

Neděle 3. prosince
1. neděle adventní (cyklus čtení B). Při bohoslužbách bude žehnání adventních věnců.

 8.00 Mrákotín

Za farníky

 9.30 Studená + sv. Mikuláš!

Za Františku a Karla Balatých a tři děti

11.00 Popelín

Za Josefa Bartáka, manželku Věru syna Pepu, vnučku Ivanku a celé příbuzenstvo živé i zemřelé

12.00-13.00 Popelín - předvánoční zpovídání

Další informace:

Úklid fary před výrobou adventních věnců bude v pondělí 27.5. od 15,00. Hadry a kbelíky si prosím přineste svoje. Předem děkujeme za vaši pomoc.

  Biblický večer bude opět v pátek po mši svaté (cca od 18,45) na faře.

V sobotu ráno v 7,00 budou roráty. Roráty jsou adventní ranní mše svaté s průvodem s lucerničkami a starobylými zpěvy. Srdečně zveme zvláště děti. Lucerničky pro ně zajistíme. Potom bude pro všechny snídaně na faře. Pokud přinesete něco dobrého, budeme rádi.

  Výroba adventních věnců pro veřejnost bude v sobotu 2. 12. od 9,30 na faře. Chvojky zajistíme. Ostatní potřebné k výrobě věnce si prosím přineste. Dobrovolníci ochotní pomoci s přípravou ať se prosím ozvou paní Zámostné nebo o. Martinovi.
Vyrobené věnce si můžete nechat posvětit při nedělních bohoslužbách anebo už v sobotu odpoledne v 16,30 na Palupínském dvoře.
  V sobotu 2.12. a v neděli 3.12. jsme zváni na Palupínský dvůr. V sobotu tam budou od 11,00 do 16,30 trhy regionálních výrobků a v 16,30 koledy, žehnání adventních věnců a rozsvícení vánočního stromu. V neděli od 14,00 do 16,00 bude workshop, při kterém si můžete vyrobit vánoční dárečky. V 17,00 bude pouze pro nás farníky čtení básně Václava Renče o životě Panny Marie s názvem Popelka Nazaretská. Jste srdečně zváni.

Při sbírce na křesťanská média se vybralo: Studená 4 682Kč. Palupín 591Kč.

Kostel otevřený k tiché modlitbě bude každý pátek a sobotu v adventu od 19 do 21,30 h. Od 21 h bude vždy společná adorace a potom svátostné požehnání.