Zvonění u sv. Jakuba 2021

Rozpis zvoníků pro rok 2021

Skupina 1 : Čeřovský Vladimír         Skupina 5 : Tichý Vojtěch
                      Kuhn Lubomír                                     Tichý Radim                                  
Skupina 2 : Trojan Jaroslav             Skupina 6 : Svoboda Jindřich
                     Trojan Pavel                                         Smolín Karel    
Skupina 3 : Kadlec Jaroslav            Skupina 7 :  Pavlíček Petr
                      Daniel Janek, Kovář David               Pavlíček Matěj                     
Skupina 4 : Boček Pavel                  Skupina 8 :  Tripal Bohumil         
                     Jirásek Tomáš                                    Adámek Jan

  

Datum

21. a   22.11. 2020

28. a 29.11. 

5. a   6.12.

12. a 13.12.

19. a 20.12.

24. a 25.12.

26. 12.

1. 1. 2021

Skupina

1

2

3

4

5

6

7

8

                                             

Datum

2. a 3. 1.

6.,9. a 10. 1.

16. a 17. 1.

23. a 24. 1.

30. a   31. 1.

6. a 7. 2.

13. a 14. 2.

20. a 21. 2.

Skupina

1

2

3

4

5

6

7

8

   

 

Datum

27. a  28.2.

6. a    7.3.

13.  a 14. 3.

19.,20. a 21. 3.

25.,27. a 28. 3

1., 3. .a 4. 4.

5.4.    

10. a 11.4. 

Skupina

1

2

3

4

5

6

7

8

 

Datum

17. a 18.4.

24. a 25. 4.

1. a   2. 5.

8. a 9. 5.

13.,15. a 16. 5.

22. a 23. 5.

29. a 30. 5.

3.,5. a   6. 6.

Skupina

1

2

3

4

5

6

7

8

 

Datum

11.,12. a 13. 6.

19. a 20. 6.

24.,26. a 27.6.

29.6., 3. a 4. 7.

5.,10. a 11. 7.

17. a 18. 7.

24. a 25.   7.

31.7. a 1. 8.

Skupina

1

2

3

4

5

6

7

8

 

Datum

7. a 8. 8.

14. a 15. 8.

21. a 22. 8.

28. a 29. 8.

4. a 5. 9. 

11. a    12.9.

18. a  19. 9.

25. a 26. 9.

Skupina

1

2

3

4

5

6

7

8

 

Datum

28.9., 2. a    3. 10.

9. a 10.10.

16. a 17.10.

23. a 24. 10.

30. a 31. 10.

6. a 7. 11.

13. a 14.11.

20. a 21. 11.

Skupina

1

2

3

4

5

6

7

8

 

Datum

27. a   28.11.

4. a 5.12. 

11. a   12.12.

18. a 19.12.

24. a 25.12.

26. 12.

1. 1. 2022

2.1.

Skupina

1

2

3

4

5

6

7

8

Vysvětlivky ke zvýrazněným termínům: 

1. 1. – zvonění jako v neděli

6.1. – slavnost Zjevení Páně, zvonění před mší sv.

19.3. - slavnost sv. Josefa, zvonění před mší sv. (pokud bude u sv. Jakuba)

25.3. – slavnost Zvěstování Páně, zvonění před mší sv. (pokud bude u sv.Jakuba)

1.4. – zelený čtvrtek – zvoní se před večerní mší a při mši při „Sláva na výsostech Bohu“ – je třeba domluvit např. s ministranty znamení pro začátek zvonění

3.4. – bílá sobota – zvoní se pouze při „Sláva na výsostech Bohu“ - je třeba domluvit např. s ministranty znamení pro začátek zvonění

5.4. – pondělí velikonoční, zvonění jako v neděli

13. 5. – Nanebevstoupení Páně – zvonit před mší sv. (pokud bude u sv.Jakuba)

3.6. – Těla a krve Páně – zvonit před mší sv. a při průvodu-domluvit s knězem (pokud bude u sv.Jakuba)

11.6. – Nejsvětější srdce Ježíšovo – zvonit před mší sv. (pokud bude u sv.Jakuba)

24.6. – sv. Jana Křtitele – zvonit před mší sv. (pokud bude u sv.Jakuba)

29.6. – sv. Petra a Pavla – zvonit před mší sv. (pokud bude u sv.Jakuba)

5. 7. – sv. Cyrila a Metoděje - zvonit před mší sv. (pokud bude u sv.Jakuba)

28. 9. – sv. Václav - zvonit před mší sv. (pokud bude u sv.Jakuba)

1. 11. – Všech svatých – zvonit před mší sv. (pokud bude u sv.Jakuba)

24. 12. – zvonit před mší ve 22.45 (nebo dle času „půlnoční“)

25. a 26. 12. – zvonění jako v neděli


Obecné vysvětlivky:
Každá skupina zvoní vždy v sobotu večer klekání, v neděli v 8.45 (pokud je mše u sv. Jakuba, popř. i v 7.15 pokud je mše u sv. Jakuba – dobrovolné), v poledne a večer klekání.
Od 28. září (sv.Václava) se zvoní klekání v 18.00 hodin.
Od 19. března (sv.Josefa) se zvoní klekání ve 20.00 hodin.
Pokud v daný termín nemůžeš zvonit, najdi si za sebe náhradu!!!

Spojení na zvoníky:                                                                                                                Adámek Jan                724 775 430                                                                                    Čeřovský Vladimír      608 563 778
Kuhn Lubomír             728 070 599
Trojan Jaroslav           603 936 070
Kadlec Jaroslav          732 157 552
Boček Pavel                736 655 855
Jirásek Tomáš             778 402 898
Svoboda Jindřich        607 839 881 
Tripal Bohumil             723 398 920
Kovář David                 602 661 023
Janek Daniel               608 078 247, e-mail: djanek(zavináč)volny.cz

Pokud budeš mít k tomuto rozpisu připomínky, ozvi se na mé výše uvedené číslo nebo napiš na uvedený e-mail. D.Janek        

 

 

 

Štítky: