Základní informace k aktuálním změnám v životě farnosti

Na základě rozhodnutí našeho diecézního biskupa Vojtěcha Cikrleho jsou až do odvolání zrušeny všechny veřejné bohoslužby a společné pobožnosti na území brněnské diecéze.

Tímto rozhodnutím uděluje náš biskup na dobu trvání mimořádných opatření také dispenz od osobní účasti na nedělní mši svaté.

V souladu s tímto rozhodnutím budou kostely v našich farnostech otevřeny pouze omezeně pro osobní modlitbu v neděli dle rozpisu v ohláškách. V této době bude v kostele rovněž přítomen kněz aby jednotlivě v naléhavých případech posloužil svátostí smíření nebo přijetí eucharistie.

Mši svatou budeme slavit dle rozhodnutí otce biskupa v jednotlivé dny bez účasti lidu na vámi dříve zapsané úmysly.

V nutných případech využijte prosím možnost dohodnout, nejlépe telefonicky, osobní návštěvu kněze za účelem udělení svátostí.
Kontaktní telefonní čísla:
566466052 o. Josef Maincl
566466053 o. Jaroslav Jurka

Využijme této mimořádné příležitosti k prohloubení osobní i společné modlitby v rodinách, jak nás k tomu vybízí náš otec biskup Vojtěch. Zodpovědným omezením cestování a shromažďování buďme dobrým příkladem svým spoluobčanům.

Další užitečné podněty k prožívání této mimořádné doby najdete v rozhodnutí otce biskupa, které je rovněž přístupné na našem webu.