Srdíčko pro Afriku

Milí přátelé,
jménem celého dětského pěveckého sboru Srdíčko bych vás chtěla pozvat na vánoční benefiční koncert Srdíčko pro Afriku. Děti si pro vás připravily nejrůznější koledy a letos dokonce i vánoční scénku. Výtěžek z koncertu budeme opět posílat dětem do sirotčince sv. Terezie od Dítěte Ježíše v Loumbile (Burkina Faso).
Těšíme se na vás v neděli 3. ledna v 16 hod. v kostele Jména Ježíš v Telči!

Martina