Pouť pro muže

08.07.2018 10:00

V neděli 8. července 2018 bude v poutním kostele Panny Marie Karmelské pouť pro muže. Od 9 hodin zazní přednáška P. Karla Satorii, určená především mužům.

 Po přednášce bude od 10 hodin následovat mše svatá.

P. Karel Satoria je v našem regionu znám ze svého působení v Kostelní Myslové. Po roce 1990 byl 2 roky generálním vikářem brněnské diecéze, více jak 10 let byl členem trapistického řádu a několik let byl administrátorem katolické farnosti v Dobříši. Moderuje diskusní pořady na televizi NOE.