Poděkování

Duchovní správa v Telči děkuje všem obětavým oragnizátorům "Noci kostelů".