Ekumenická bohoslužba 17.30 hod. (Telč, 27. 5. 2011)

Na začátku "Noci kostelů" v Telči budeme společně při ekumenické bohoslužbě vyprošovat Boží požehnání pro všechny návštěvníky "noci" i město Telč. Bohoslužbě budou předsedat za

  • Římskokatolickou farnost Telč farář ThLic. Josef Chyba
  • Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Telči farář ThDr. Melmuk Jiří se svojí manželkou farářkou doc. PhDr. Melmuková Šašecí Evou
  • Moravskoslezské sdružení Církve adventistů sedmého dne kazatel - evangelista Mgr. Petr Tržil.

 

Ekumenická bohoslužba 17.30 hod.
 Introit  Žalm 133
 Píseň  932B (Kancionál) 161(Evangelický zpěvník) - slova dle kancionálu
 Modlitba  
 Apoštolské vyznání  
 2. čtení z bible  1 Jan 1, 1-4
 Píseň  319 (Kancionál) 500 (Evangelický zpěvník) - slova jsou shodná
 2. čtení z bible  Jan 14, 15 -17

 Kázání (promluva)

 
 Píseň 706 (Kancionál)  308 (Evangelický zpěvník) - slova dle Evangelického zpěvníku
Přímluvná modlitba spontánní
 Modlitba Páně  
 Poslání  2 Kor 13,11
 Požehnání  2 Kor 13,13
 Píseň  911 (Kancionál)  433 (Evangelický zpěvník) - slova jsou shodná