Dětský program - Noc kostelů 27. 5. 2011

 
16:30 – 17:00             Srdíčko na dlani – koncert sboru Srdíčko
17:00 – 17:05             Uvítání a rozdělení do skupin
17:05 – 17:10             Neobyčejný příběh o obyčejném kostele
17:10 – 18:00             Zákoutí kostela ožívají – zábavné úkoly na různých stanovištích
18:00 – 18:15             Nebeská pošta – vyslání vzkazů do nebe
18:15 – 18:30             Návštěva u sv. Ducha
18:30 – 18:45             Pohled z výšin, aneb zakončení ve výšce – zakončení programu na věži sv. Jakuba
 
 
Text pro komentář
Kostel je zajímavý nejen pro dospěláky, ale také pro dětské oči, protože v něm můžeme nalézt mnoho zajímavých zákoutí a zajímavostí. Proto je následující část programu věnována právě dětem, aby se také ony mohly podívat na kostel z jiného úhlu a zjistit, co všechno se v něm ukrývá. Pojďte se tedy s námi vydat na hravou prohlídku kostela, zasoutěžit si na různých stanovištích, poslat vzkaz nebeskou poštou a vystoupat k výšinám za odměnou. Přivítáme také ty, kdo mají hravého ducha a chtějí se alespoň na chvíli dívat na svět dětskýma očima. Vzhůru na palubu, vyplouváme…