Z Brněnského biskupství

Syndikovat obsah Biskupství brněnské - logo
Aktuality z brněnské diecéze
Aktualizace: 37 min 55 sek zpět

U salesiánů o jezuitech

Čt, 20/04/2023 - 12:00
V rámci dalšího Žabovřeského rozmlouvání vystoupí v salesiánském kostele Panny Marie Pomocnice v Brně-Žabovřeskách ve středu 26. dubna 2023 v 19.00 hodin jezuita P. Miroslav Herold.

Týden modliteb za duchovní povolání 2023

Út, 18/04/2023 - 12:00
Týdnem modliteb za duchovní povolání se letos koná ve dnech 24. až 30. dubna 2023. Jeho inspirací je Ježíšova výzva z Janova evangelia: „Proste Pána žně, aby poslal dělníky na svou žeň.“

Pouť donátorů fondu PULS 2023

Po, 17/04/2023 - 12:00
Letošní pouť donátorů se bude konat v sobotu 27. května 2023 v areálu benediktinského kláštera v Rajhradě u Brna. Hlavním celebrantem mše v 15.00 hodin bude brněnský biskup Pavel Konzbul.

Kostel sv. Jakuba v Brně – adoptuj si chrlič

Po, 17/04/2023 - 12:00
Rozsáhlá oprava brněnského kostela sv. Jakuba má před sebou další významný krok: výměnu kamenných ozdob na fasádě.

Ukrajina objektivem Richarda Boudy

Po, 17/04/2023 - 12:00
V pátek 28. dubna 2023 v Univerzitním kině Scala v Brně představí brněnský dokumentarista Richard Bouda unikátní sérii fotografií z válkou zmítané Ukrajiny. Sérií fotografií i osobním svědectvím se Richard Bouda snaží podpořit dlouhodobě sužované území.

Slavnost Seslání Ducha Svatého v katedrále na Petrově 2023

Pá, 14/04/2023 - 12:00
V katedrále sv. Petra a Pavla v Brně udělí brněnský biskup Pavel Konzbul v neděli 28. května 2023 v 10.30 hodin při slavnosti Seslání Ducha Svatého svátost křesťanské dospělosti. Biřmování přijmou věřící nejen z petrovské farností, ale také z dalších farností z Brna a okolí.

Katolická církev křtí téměř jako před pandemií

Čt, 13/04/2023 - 12:00
Římskokatolická církev se v roce 2022 již zcela vzpamatovala z pandemických omezení a v počtech pokřtěných se vrací na úroveň před covidem-19. Podíl pokřtěných dětí dokonce roste a struktura křtů podle věku a území se blíží předchozímu stavu.

Od zahájení Akce K v dubnu uplynulo 73 let

Čt, 13/04/2023 - 12:00
V noci ze 13. na 14. dubna 1950 byla zahájena Akce K. Jednalo se o násilnou likvidaci klášterů a mužských řeholí. V Československu bylo zlikvidováno 219 řeholních domů a internováno či centralizováno 2376 řeholníků.

Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na duben 2023

Čt, 13/04/2023 - 12:00
„Modleme se za otevření srdcí celého mezinárodního společenství, aby se zasadilo o ukončení války mezi Ruskem a Ukrajinou i všech konfliktů, které svět poskvrňují krví,“ tak zní naléhavý úmysl Celosvětové sítě modlitby s papežem Františkem na měsíc duben v roce 2023.

Začíná práce na Instrumentum laboris pro synodální shromáždění v říjnu 2023

Čt, 13/04/2023 - 12:00
Od dnešního rána 12. dubna do středy 19. dubna zasedá ve Vatikánu skupina odborníků, kteří jsou různým způsobem zapojení do synodálního procesu.

Pouť Diecézní charity Brno 2023

St, 12/04/2023 - 12:00
Diecézní charita Brno pořádá 3. června 2023 další ročník poutě jako poděkování svým pracovníkům a dobrovolníkům z celé jižní Moravy a Vysočiny.

Brněnská pěší pouť do Křtin 2023

St, 12/04/2023 - 12:00
Sraz je 8. května 2023 v 9.00 hodin na konečné tramvaje číslo 4 v Brně-­Obřanech. Pouť se koná za každého počasí, jídlo a pití z vlastních zásob. Ve Křtinách bude sloužena mše svatá na dané úmysly v 16.00 hodin.

Mučedníci a oběti pro Krista: Martyrologium katolické církve v českých zemích ve 20. století

St, 12/04/2023 - 12:00
Karmelitánské nakladatelství vydává biografický slovník Mučedníci a oběti pro Krista, který zachycuje životní osudy katolických křesťanů všech národností žijících v českých zemích, kteří násilně zahynuli zejména v období dvou totalitních režimů 20. století.

Výstava o babických mučednících v Předklášteří

St, 12/04/2023 - 12:00
Nová výstava o služebnících Božích Václavu Drbolovi a Janu Bulovi s názvem „Ryzí kněží a rudá diktatura v Československu" bude zahájena při mši 16. dubna 2022 v 10.15 hodin v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Předklášteří u Tišnova.

Pozdrav Noci kostelů 2023 od kardinála Schönborna

Út, 11/04/2023 - 12:00
Pozdrav jubilejnímu 15. ročníku Noci kostelů v České republice zaslal vídeňský arcibiskup Christoph kardinál Schönborn.

Fotogalerie – missa chrismatis 2023

Út, 11/04/2023 - 12:00
Missa chrismatis s brněnským biskupem Pavlem Konzbulem v katedrále sv. Petra a Pavla 6. dubna 2023. Foto: Dušan Kadlec (Člověk a víra)

Fotogalerie z velikonoční vigilie na Petrově

Ne, 09/04/2023 - 12:00
Při velikonoční vigilii v katedrále sv. Petra a Pavla udělil brněnský biskup Pavel Konzbul svátost křtu patnácti katechumenům.

Přímé přenosy bohoslužeb od 5. do 11. dubna 2023

Čt, 06/04/2023 - 12:00
Přímé přenosy velikonočních bohoslužeb v Radiu Proglas a Tv Noe budou také z Brna a brněnské diecéze.

Exercicie Lectio divina

St, 05/04/2023 - 12:00
Od 23. do 31. května a od 21. do 27. srpna 2023 se budou konat ve Vranově u Brna exercicie Lectio divina.

Naši bohoslovci zdraví z Říma

St, 05/04/2023 - 12:00
Bohoslovci z brněnské diecéze, kteří studují v Římě, se účastnili na Květnou neděli papežské bohoslužby. Daniel Martinek se podělil o svůj prožitek a Petr Vršinský připojil své fotografie. Děkujeme.