Pořad bohoslužeb Telč

Neděle 8. prosince
2. neděle adventní (cyklus čtení A)

 7.30 Jména Ježíš

Za farníky

 9.00 Jména Ježíš

Za Annu Štěpničkovu, manžela a sestry Boženu, Františku a Marii

10.30 Matka Boží

Mše svatá na společný úmysl:
Za Helenu a Josefa Fišerovy, živou rodinu a duše v očistci
Za živé a zemřelé z rodiny Roubínkovy
Za Miroslava Přibyla, rodiče a bratra
Za živé a zemřelé z rodiny Krmíčkovy

Pondělí 9. prosince
Slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu

 8.00 Matka Boží

Za živé a zemřelé z rodiny Pospíchalovy a Čermákovy

18.00 Jména Ježíš

Za zemřelého Milana Hrůzu a rodiče Dohnalovy a Nekolovy

Úterý 10. prosince

 7.00 sv. Anna

Za živé a zemřelé členy živého růžence

Středa 11. prosince

18.00 Matka Boží

Za Ferdinanda a Kristýnu Nedvědických a dvoje rodiče

Čtvrtek 12. prosince

 7.00 sv. Anna

Za rodiče Nevrklovy a živou rodinu

17.30-18.30 sv. Anna - adorace

Pátek 13. prosince
Památka sv. Lucie, panny a mučednice

17.00 Jména Ježíš

Za rodiče Izákovy a bratra Antonína

Sobota 14. prosince
Památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve

15.00 Jména Ježíš - zpověď

17.00 Jména Ježíš

Mše svatá na společný úmysl:
Za zemřelé rodiče Jaroslava a Žofii Hustákovy a syna Jaroslava
Za živé a zemřelé z rodiny Šteflovy

Neděle 15. prosince
3. neděle adventní (cyklus čtení A)

 7.30 Jména Ježíš

Za rodinu Holcovu a Křížovu

 9.00 Jména Ježíš

Za Anežku a Františka Uhlířovy

10.30 Matka Boží

Za rodiče Terblovy, syna Karla, snachu Jiřinu a živou a zemřelou rodinu Terblovu a Coufalovu

Další informace:

Jednání farní rady bude v pátek 13. 12. od 19:30

Při sbírce na církevní školství se vybralo:
Telč 13 130Kč.
Mrákotín 3 728Kč.
Radkov 2 156Kč.
Urbanov 4 372Kč.