Pořad bohoslužeb Telč

Neděle 16. června
Slavnost Nejsvětější Trojice

 7.30 sv. Jakub

Za zemřelou a živou rodinu Holcovu, Křížovu a Tichých

 9.00 sv. Jakub

Mše svatá na společný úmysl:
Za P. Aloise Perničku, Jana Bočka a živou a zemřelou rodinu
Za duše na které nikdo nepamatuje
Za Marii a Josefa Šindelářovy a ostatní zemřelé z rodu

10.30 Matka Boží

Za Karla Pavlů, jeho rodiče, dva bratry, rodiče Čurdovy, syna a živou rodinu

Pondělí 17. června

18.30 Štěpnice

Za Františka Michala a za živé a zemřelé z rodiny

Úterý 18. června

 7.00 sv. Anna

Za Blaženu Zadražilovu, sestru a zemřelého tatínka

Středa 19. června

18.30 Matka Boží

Za zemřelé manžele Fortelnovy, celou přízeň a duše v očistci

Čtvrtek 20. června
Slavnost Těla a Krve Páně

 8.00 Matka Boží

Za rodinu Šteflovu

18.30 sv. Jakub

Za nová kněžská a řeholní povolání z naší farnosti

Pátek 21. června
Památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka

17.00 sv. Jakub

Na poděkování za dar zdraví a Boží milosti v rodině

Sobota 22. června

17.30 Matka Boží - zpověď

18.00 Matka Boží

Za Zdeňka Pospíchala a dvoje rodiče

Neděle 23. června
12. neděle v mezidobí (cyklus čtení C)

 7.30 sv. Jakub

Za farníky

 9.00 sv. Jakub

Za rodinu Bolečkovu, Komínovu a jejich děti

10.30 Matka Boží

Mše svatá na společný úmysl:
Za rodiče Posádovy, syna, zetě a celou rodinu
Za Miladu Horníkovu, manžela, syna a živou rodinu
Za Kristýnu a Ferdinanda Nedvědických a dvoje rodiče
Za p. Aloise Perničku

Další informace:

Oslava dne otců bude v neděli 16.6. ve dvoře orlovny po skončení divadelního představení.

Ohlášky: Dne 29. 6. 2019 hodlají uzavřít církevní manželství Lukáš Hezina *1990 a Anna Matoušková *1993. Kdo by věděl o překážce bránící tomuto manželství,  tak ať ji přijde neprodleně oznámit.

Autobus na jáhenské svěcení do Brna bude odjíždět v 6hodin od kruhového objezdu na Kostelnomyslovské a další zastávky budou na  autobusové zastávce na ulici Hradecká, u pošty a autobusová zastávka u kina. Uvolnila se 2místa v autobuse, přihlásit se můžete u p.Trojanové, tel 736739026.

Sbírka na bohoslovce se koná v neděli 23. června, v Urbanově 30. června.

Primiční mše svatá novokněze Štěpána Trčky bude v neděli 23. 6. ve 14:30 v poutním kostele Božího Těla ve Slavonicích.