Pořad bohoslužeb Mrákotín, Radkov, Urbanov

Neděle 16. června
Slavnost Nejsvětější Trojice

 7.30 Mrákotín

Za Jana a Ilonu Jiříkovy, Zdeňka Jiříka a živou rodinu

 9.00 Radkov

Za Karla Svobodu jeho manželku Marii, syna, dvě dcery a duše v očistci

10.30 Urbanov

Za farníky

Pondělí 17. června

Úterý 18. června

18.30 Urbanov

Za Vladimíra a Marii Novákovy, rodiče, sourozence, rodiče Denkovy, sourozence, celou přízeň, rodinu Volavkovu, martu Novotnou a syna Vladimíra

Středa 19. června

18.30 Borovná

Za rodiče Antoňovy, syna Františka a duše v očistci

Čtvrtek 20. června
Slavnost Těla a Krve Páně

17.00 Mrákotín

Za Ladislavu a Bohumíra Netoličkovy, rodiče, rodiče Tarasovy a duše v očistci

17.00 Radkov


18.30 Urbanov

Za Antonína Noska, manželku Zdeňku, rodiče, bratra a všechny zemřelé z jejich rodů

Pátek 21. června
Památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka

18.30 Mrákotín

Za rodiče Havlovy a Procházkovy, vnuka Jiřího a Janu a Františka Mičkovy

Sobota 22. června

19.30 Sumrakov

Za rodinu Lacinovu a Novákovu a za Karla Mosera

Neděle 23. června
12. neděle v mezidobí (cyklus čtení C)

 7.30 Mrákotín

Za Františku a Pavla Netoličkovy, synovce Jaroslava Nováka a jejich dceru Veroniku

 9.00 Radkov

Za Zdeňku a Jaroslava Hávovy, jejich rodiče a sourozence

10.30 Urbanov

Za DP. Františka Kvasničku, Bohumila Brabce, Emanuela Marka, Hroznatu Opravila, Metoděje Vitulu, Norberta Krajíčka a farní hospodyně Helenu Táborskou, Ludmilu Maršálkovu, Marii Divišovu a Ludmilu Maškovu

14.30 Urbanov - adorace a svátostné požehnání

Další informace:

Oslava dne otců bude v neděli 16.6. ve dvoře orlovny po skončení divadelního představení.

Autobus na jáhenské svěcení do Brna bude odjíždět v 6hodin od kruhového objezdu na Kostelnomyslovské a další zastávky budou na  autobusové zastávce na ulici Hradecká, u pošty a autobusová zastávka u kina. Uvolnila se 2místa v autobuse, přihlásit se můžete u p.Trojanové, tel 736739026.

Sbírka na bohoslovce se koná v neděli 23. června, v Urbanově 30. června.

Primiční mše svatá novokněze Štěpána Trčky bude v neděli 23. 6. ve 14:30 v poutním kostele Božího Těla ve Slavonicích.