Pořad bohoslužeb Mrákotín, Radkov, Urbanov

Neděle 15. prosince
3. neděle adventní (cyklus čtení A)

 7.30 Mrákotín

Za farníky

 9.00 Radkov


10.30 Urbanov

Za Josefa Čermáka, Jana a Marii Čermákovy, Josefa a Anežku Kvasničkovy a živé a zemřelé z jejich rodin

Pondělí 16. prosince

Úterý 17. prosince

18.00 Urbanov

Středa 18. prosince

18.00 Borovná

Za rodinu Němcovu, Doležalovu a duše v očistci

Čtvrtek 19. prosince

18.00 Radkov


Pátek 20. prosince

 6.30 Urbanov


18.30 Mrákotín

Za Jaroslava a Růženu Veselé, potomky a duše v očistci

Sobota 21. prosince

18.30 Sumrakov

Za rodiče Lacinovy a Novákovy a za Karla Mosera

Neděle 22. prosince
4. neděle adventní (cyklus čtení A)

 7.30 Mrákotín

Za rodiče Duškovy, Bártů a celou přízeň

 9.00 Urbanov

Za Antonii a Josefa Pokorných, jejich děti a duše v očistci

10.30 Radkov


Další informace:

V Urbanově čtvrtou neděli adventní bude po mši svaté od 10 hodin k vyzvednutí  na faře Betlémské světlo s drobným občerstvením a svařákem. Na místě bude také kasička, kde můžete přispět na SKUTEČNÝ DÁREK.

Předvánoční svatá zpověď: Urbanov úterý 17.12. 17-18;  Radkov čtvrtek 19.12. 17-18;  Telč sobota 21.12. 14-17;  Mrákotín neděle 22.12. 13:30-14:45