Pořad bohoslužeb Mrákotín, Radkov, Urbanov

Neděle 25. srpna
21. neděle v mezidobí (cyklus čtení C)

 7.30 Mrákotín

Za zemřelou rodinu Šimkovu, Jana Rásochu a Miroslava Duška

 9.00 Radkov

Za farníky

10.30 Urbanov

Za zemřelého Zdeňka Melichara, celou rodinu Melicharovu a za rodinu Křížovu a ostatní zemřelé příbuzné

14.30 Radkov - adorace a svátostné požehnání

Pondělí 26. srpna

Úterý 27. srpna
Památka sv. Moniky

18.30 Urbanov

Za zemřelé dobrodince farností

Středa 28. srpna
Památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve

18.30 Borovná

Za Marii Kameníkovu, Marii Pízovu a duše v očistci

Čtvrtek 29. srpna
Památka Umučení svatého Jana Křtitele

18.30 Radkov

Za naplnění povolání

Pátek 30. srpna

18.30 Mrákotín

Za rodiče Sirkovy, bratry Josefa a Jiřího a Lucinku

Sobota 31. srpna

19.30 Sumrakov

Za Miloše Jiříka, rodiče Urbánkovy, Antonína Soukupa a celou přízeň a Václava Petržílka

Neděle 1. září
22. neděle v mezidobí (cyklus čtení C)

 7.30 Mrákotín

Za živé a zemřelé občany z Mrákotína

 9.00 Radkov

Za rodinu Horáčkovu, Marii a Stanislava Burianovy a vnučku Milušku

10.30 Urbanov

Za Bohumíra Smejkala, rodiče Smejkalovy, rodiče Budínovy a celou Přízeň

14.30 Mrákotín - adorace a svátostné požehnání

Další informace:

Jednání farní rady v Urbanově bude v úterý 27. 8. po mši svaté